TDDSZ levele a HUN-REN elnökhöz

Dr. Gulyás Balázs, Elnök részére
HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

Budapest, 2023. november 20.

Tisztelt Elnök Úr!

Szerda reggel a sajtóból értesültünk arról, hogy a T/6068 számú, az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról elnevezésű törvényjavaslat a Magyar Kutatási Hálózatot érintő érdemi változtatásokat tartalmaz.

A javasolt változások az Irányító Testület hatáskörének jelentős szűkítését és az elnök egyszemélyben gyakorolható hatáskörének jelentős szélesítését jelentik, valamint radikális, a vállalatszerű működés irányába történő átalakítást vetítik előre.

A TDDSZ mindkét irányt elfogadhatatlannak tartja, különös tekintettel arra, hogy az intézethálózat éppen átélt egy jelentős megszorításokat is tartalmazó válságot (COVID, energia). Ezért tisztelettel arra teszek javaslatot, hogy
• a döntéshozónál kezdeményezze az Ön által indítványozott átalakítás leállítását, és
• haladéktalanul egyeztessen a TDDSZ-szel, a kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek vezetőivel, valamint az Üzemi Tanácsok képviselőivel a kutatóhálózattal kapcsolatos tervekről.

A TDDSZ szerint a központosítás és vállalatirányítási rendszerek bevezetése helyett olyan – a széleskörű tudományos és szervezeti autonómia, valamint átláthatóság elvei alapján működő – rendszert kell bevezetni, amely megteremti a stabil, nyugodt és kreatív munkavégzés lehetőségeit, s ennek részeként megfelelő szintű béreket, kiszámítható életpályát vetít a kutatók elé.

Éppen ezért a közelmúltban megdöbbenve értesültünk arról, hogy a Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testülete több kutatóközpont 2024. évi költségvetési támogatását jelentősen, 12,5 és 5 százalék közötti mértékben csökkentette. A döntés indokait egyelőre csak a sajtóból ismerjük, a kutatók nem kaptak tájékoztatást. Ez a döntés nemcsak felülírja a kiszámíthatóság és a komplex, a tudományterületek sajátosságait figyelembe vevő értékelés – Ön által is hangsúlyozott – szempontjait, hanem szakmailag jól teljesítő kollégák elbocsátását is kikényszeríti. A folyamatosan változó körülmények (irányelvek, gazdálkodás stb.) nem teszik lehetővé sem egyszerű dolgozók, sem a vezetők felelős munkavégzését. Emiatt nincs esély a célként kitűzött teljesítménynövekedés elérésére.

A munkahelyek védelme érdekében javasoljuk, hogy az Irányitó Testület vizsgálja felül a korábbi döntését: az MKH-hoz tartozó kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek az idei költségvetési támogatással megegyező összegű költségvetési támogatást kapjanak a 2024. évre.

Tájékoztatom, hogy levelemet – és majd az arra érkezett választ – a nyilvánosság számára is elérhetővé teszem.

Várom mielőbbi válaszát!
Üdvözlettel,

Bakó Imre, elnök

Elhunyt Szécsényi Tibor

Szécsényi Tibor 1948. július 11-én Budapesten született. Matematikusként végzett. Alapító tagja és 2021-ig elnöke volt az 1988. május 14-én megalakult Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSz). Részt vállalt a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának alapításában, amelyben ügyvivői feladatot is vállalt. Az ELTE Szimbolikus Logika és Tudománymetodológia Tanszék egyetemi adjunktusaként csatlakozott a tudományt és az oktatást sújtó korlátozások megszüntetését, a kutatómunka megbecsülését, a tudományos élet tisztaságának demokratikus ellenőrzését célul kitűző szakszervezeti küzdelemhez. A TDDSz 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának leválasztása elleni tiltakozás részeként és az ott dolgozók érdekeinek védelméért éledt újra, így segítve a dolgozók célkitűzéseit. 2021-ben lemondott a TDDSz elnöki tisztségről. 2022-ben a TDDSz közgyűlése a szakszervezet tiszteletbeli elnökévé választotta. 2023. november 2-án, 75 éves korában hunyt el. Nyugodjék békében.

(A kép forrása: Képes 7, 1989. június 24., 25. szám)

A TDDSZ a pedagógusok mellett áll! A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének szolidaritási nyilatkozata

A pedagógusok polgári engedetlenségének oka a kormányzati jogsértés és a közoktatás állapota. A köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló (II. 11) 36/2022. kormányrendelet súlyosan csorbítja a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, és lényegében ellehetetleníti a sztrájkot, mint érdekérvényesítési eszközt. Ebben a helyzetben a pedagógusoknak nem marad más eszköze érdekeik hatékony képviseletére, mint a polgári engedetlenség. Ezért maradéktalanul támogatjuk a pedagógusokat a jobb munkakörülményekért és a közoktatás rendbetételéért folytatott küzdelmükben. A kiváló pedagógusok politikai okokból történő eltávolítása csorbítja a diákok tanuláshoz való jogát, és rontja eredményeiket.  

Tegyük világossá: ebben a helyzetben nem a tiltakozó pedagógusokat, hanem az oktatási ágazatért felelős politikusokat kell elbocsátani! 

Elbocsátások helyett haladéktalanul emelni kell a pedagógusok bérét, és neki kell látni a közoktatás reformjának, hiszen Magyarország jövője az oktatásban rejlik!

TDDSZ

Budapest, 2022. október 03.

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének nyilatkozata az OMSZ vezetőinek felmentése ügyében

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elítél minden tudományos szervezetekkel kapcsolatos, a szakmai szempontokat a politikaiak mögé helyező cselekedetet.

A TDDSZ elutasítja a tudományos szervezetekre nehezedő politikai nyomásgyakorlást, ezért elítéli az az Országos Meteorológiai Szolgálat két vezetőjének politikai okokból történő felmentését is.

A TDDSZ a tagszervezetei között tudhatja az OMSZ egyik szakszervezeti csoportját, az OMSZ valamennyi munkatársával szolidaritást vállal, az általuk kiadott nyilatkozattal minden tekintetben egyetért.

Az OMSZ vezetőit a Magyar Tudományos Akadémia egyik rendes tagja bocsátotta el, ezért a TDDSZ reméli, hogy az MTA elnökének kérésére nemcsak az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága, hanem az MTA Tudományetikai Bizottsága is állást foglal az augusztus 20-i előrejelzés és az OMSZ két vezetőjének menesztése kapcsán.

TDDSZ elnöksége nevében,
Bakó Imre alelnök

Budapest, 2022. augusztus 25.

TDDSz virtuális sztrájk. Én a pedagógusokkal vagyok!

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) tevékeny szolidaritást vállal a pedagógusokkal. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányzat nem törekszik velük érdemi együttműködésre és a munkabeszüntetéssel kapcsolatos alapvető alkotmányos jogukat rendeleti úton igyekszik ellehetetleníteni, a TDDSZ saját tagjait és minden más támogatót virtuális sztrájkra hív fel.

A virtuális sztrájk lényege, hogy a tényleges sztrájk idején egyébként is kieső jövedelmet a pedagógus szakszervezetek számára adományként egy sztrájkalapba ajánljuk fel. Kérünk mindenkit, hogy egy kétórás szolidaritási sztrájk időtartamára eső jövedelmét (vagy többet) utaljon át a megjelölt szakszervezeti számlára, ezzel is könnyítve a tiltakozásban résztvevő pedagógusok helyzetét.

A támogatásokat fogadó számlák megnevezés: 

Pedagógus Szakszervezeti Akcióalap

Számlaszám: 11707024-20104436

PDSZ Oktatással a Demokráciáért Alapítvány

Számlaszám: 11707000-22230573-00000000

A közlemény rovatba: sztrájk támogatás (TDDSZ)

A TDDSZ szolidaritási nyilatkozata

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) szolidaritását fejezi ki a pedagógus társadalommal.  Tudományos és szakmai közösségünk különösen fontosnak tartja, hogy a magyar iskolákban nyugodt körülmények között jó hangulatban eredményes oktatásra legyen lehetőség. Ehhez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok megbecsültsége nőjön, aminek meg kell jelennie a jelenleginél lényegesen magasabb bérekben, és a jobb munkakörülményekben. Ezért teljes mértékben támogatjuk a pedagógus szakszervezetek követeléseit, és sok sikert kívánunk nekik a harcukban.