A TDDSZ és az ADF közös nyilatkozata a kutatóhálózat dolgozói körében végzett felmérésről

A Magyar Kutatási Hálózat (MKH) Titkársága 2023 novemberében értesítette a kutatóközpontokat a 2024-re várható költségvetési keretekről. A vágtató infláció kompenzálása helyett számos kutatóközpont drasztikus, 10 %-ot meghaladó forráscsökkenéssel szembesült. Ugyanekkor a kormány új törvényjavaslatot nyújtott be, ami a kutatóhálózat irányításának további központosítását célozta. Ezért a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) november 23-án közös fórumot tartott, ahol az ott összegyűlt dolgozók nyilatkozatot fogadtak el. A nyilatkozatban foglalt követelésekről a kutatóhálózat dolgozói online szavazásban fejezték ki véleményüket. 

Az online felmérésben 17 kutatóközpont és önálló intézet dolgozói vettek részt, akik a beérkezett válaszok szerint  837 igen, 8 nem arányban egyetértettek a követelésekkel. A szavazatok száma azt jelzi, hogy noha a felmérést nem sikerült a kutatóhálózat összes dolgozójához eljuttatni, a munkatársak tekintélyes hányada (a kutatói létszám mintegy harmada) szavazott, és a szavazók körében a követelések támogatottsága 99 % feletti.

A kutatóhálózat dolgozói ezek szerint látják mindazokat a tényezőket, amelyeket a kutatóhálózat irányítói leginkább a szőnyeg alá söpörnének. Nevezetesen, kiállnak a kutatóhálózat integritása, annak hosszú távon is kiszámítható és költségvetési szempontból stabil működtetése mellett, követelik a kutatóhálózat intézményeinek alapító okirataiban szereplő célokkal összhangban lévő, differenciált értékelési rendszerek alkalmazását az egyes tudományterületeken, és elvetik a szakmailag elfogadhatatlan innovációs hajszából fakadó durva beavatkozásokat.

A követelések között hangsúlyosan szerepel, hogy a kutatóhálózat sorsáról nem lehet felülről, íróasztal mellett dönteni a kutatók bevonása nélkül. Az MKH és jogelődjének vezetői egyetlen alkalommal sem vonták be a kutatóhálózat dolgozóit a döntési folyamatokba, illetve a kutatóközpontok szervezeti és működési szabályzatainak előírásaival a párbeszéd lehetőségét is eleve igyekeznek kizárni. Emellett a dolgozói érdekképviseletek sorozatos megkereséseiben megfogalmazott kérdések és javaslatok elől is érdemi válasz nélkül térnek ki. A kutatóhálózat dolgozói követelik, hogy a Magyar Kutatási Hálózat állítsa le a rendszeridegen, vállalatirányítási logikát erőltető újabb átalakításokat, és vonja be a kutatókat és azok érdekképviseleteit a döntési folyamatokba.

Nekrológ – AZ ALAPÍTÓ

2023. november 3-án, 75 éves korában elhunyt Szécsényi Tibor matematikus, az ELTE Szimbolikus Logika és Tudománymetodológia Tanszék oktatója. Az 1988. május 14-én megalakult Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSz) és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának (LIGA Szakszervezetek) alapítója volt. Mint a TDDSz ügyvivő bizottságának volt tagja közvetlenül is figyelemmel kísérhettem elszántságát és rátermettségét. Névjegykártyáján így határozta meg magát: Szécsényi Tibor „logikus”. Jó barátok lettünk. Egyszer elmesélte, hogy a katonaságnál a repülőkhöz sorolták be, mert képességei erre is kiterjedtek. Szerette a repülés szabadságát. Az 1990-es parlamenti választás idején sok TDDSz tag bekerült a parlamentbe. Tibor nem választott magának pártot, szakszervezeti ember maradt. Részt vett abban a küldöttségben, velem együtt, amely azt próbálta volna meg elérni, hogy az SzDSz támogassa a szabad szakszervezeti mozgalmat, az akkori legfőbb ellenfél MSzOSz vagyonszerzési törekvéseivel szemben. Amikor Lane Kirkland, a legnagyobb amerikai szakszervezet, az AFL-CIO elnöke (1979–1995) Budapesten járt, a LIGA Szakszervezetek meghívták az éppen aktuális elnökválasztó küldöttgyűlésükre amelyet a Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem nagy aulájában tartottak. A küldöttgyűlést Tibor elnökölte. Ekkor tanulhattuk meg tőle, hogy milyen fontos egy gyűlés „napirendje” és annak elfogadtatása. Tibor harmonikus ember volt, aki képességeit felismerte és a tudományos élet tisztaságának demokratikus ellenőrzése szolgálatába állította. Jelentős szerepe volt a TDDSz feltámadásában 2019-ben, amikor a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát einstandolták. Betegsége miatt 2021-ben lemondott a TDDSz elnöki tisztségről. 2022-ben a TDDSz közgyűlése a szakszervezet tiszteletbeli elnökévé választotta.

Jó repülést, barátom!

Kardos Juli

(A kép forrása: Képes 7, 1989. június 24., 25. szám)