Megalakult a TDDSZ új csoportja a Pécsi Tudományegyetemen

2024. március 26-án 66 fővel megalakult a TDDSZ új érdekérvényesítő csoportja.

A PTE jelenleg nem csak Pécs, hanem a régió egyik legnagyobb munkáltatója, több ezer embernek biztosít munkát. A most alakult csoport az egyetemen dolgozóknak nyújt lehetőséget, hogy intézményesített keretek között érvényesítsék érdekeiket. 

A csoport az alakuló ülésen 2 fő bizalmit is választott a következő kollégák személyében:

Bizalmi: Dr. Zeller Judit
Bizalmi helyettes: Barna Beáta

Ezenkívül a jelenlévők küldötteket választottak a közelgő TDDSZ küldöttgyűlésre, valamint közös munkába kezdtek a dolgozók számára fontos ügyek feltérképezésével.

Várjuk a PTE-n dolgozó kollégák jelentkezését, hogy bekapcsolhassuk őket a rapid mód növekvő és progresszív szakszervezeti csoport munkájába.

Közel másfélezer aláírás a béremelésért a Magyar Kutatási Hálózatban

Miközben a kormányzat szinte minden megnyilvánulásában arról szónokol, hogy Magyarország jövőbeni versenyképessége az oktatási, kutatási, fejlesztési potenciál fenntartásában és növelésében rejlik, az ország legnagyobb, az MTA-tól elszakított kutatóhálózatában a kezdő kutatók alapjövedelme alig haladja meg a garantált bérminimumot. Nemzetközi szintű teljesítményt nyújtó, doktori fokozattal rendelkező kutatók jövedelme nem éri el a pedagógus gyakornoki bérszintet. Az áldatlan helyzet megváltoztatása érdekében indult aláírásgyűjtés az MTA volt kutatóintézeteiben,  jelenlegi nevén a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban.

Néhány hete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen indult  az állami fenntartású egyetemek dolgozóinak jobb bérezését követelő aláírásgyűjtés. Ezzel a kezdeményezéssel is szolidaritást vállaltak a Magyar Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek dolgozói a kutatóhálózatra szintén jellemző alacsony bérek azonnali emelését követelve. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSz) által szervezett online aláírásgyűjtéshez eddig közel másfélezer kutatóhálózati dolgozó csatlakozott, az aláírók a kutatóhálózat összes önálló kutatóhelyét képviselik, a névvel vállalt aláírások száma pedig a kutatóhálózati létszám 30 százalékát teszi ki.

Az aláírók úgy vélik, hogy a versenyképesség összetevői között a legfontosabb elem a jól képzett, a kutatói pálya mellett elkötelezett humán erőforrás rendelkezésre állása, aminek elengedhetetlen feltétele a megfelelő szintű megélhetést, s ezzel a nyugodt munkát lehetővé tévő bér. Ez a feltétel jelenleg nem teljesül: a kutatóhálózatban a bérek átlaga a diplomás átlagbér alig felét éri el. A kutatási potenciál fenntartását a rendszerbe belépő fiatalok hiánya, a középkorúak elvándorlása, valamint az ebből következő szükségszerű kontraszelekciós hatás belátható időn belül súlyosan veszélyezteti.

Az MTA kutatóhálózatának elszakítása után, a közalkalmazotti státusz megszüntetésével egyidejűleg 2021-ben átlagosan 30%-os béremelés történt, de a későbbiekre vonatkozó ígéretek nem  valósultak meg: sem a bérek további emelése vagy legalább szinten tartása, sem a kutatóhálózat korábbi elnöke, Maróth Miklós és Palkovics László volt miniszter által 2020-ban közösen bejelentett életpályamodell kidolgozása és bevezetése. A bérek valós értékét pedig az elmúlt két év inflációs hatásai jelentősen, 30–40 százalékkal tovább csökkentették.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete szerint ilyen mértékű egyöntetű dolgozói állásfoglalást a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői nem hagyhatnak figyelmen kívül. A kutatóhálózat dolgozói  eredményes munkát csak megfelelő anyagi megbecsülés mellett végezhetnek. Ezért a TDDSz tárgyalásokat kezdeményez a kutatóhálózat vezetőivel.

A Gulyás Balázs elnöknek címzett levélben a dolgozók képviselői azt is jelzik, hogy amennyiben nem kapnak érdemi választ, bérköveteléseikkel közvetlenül a kormányzat illetékeseihez fordulnak.

Személyes történetek a kutatóhálózatból

Minden egyes napi tevékenységemmel előbbre viszem a magyar kultúra, a magyar tudomány ügyét. Közhasznú programban veszek részt főállásban.

Amikor idejöttem dolgozni, 105 ezer forint volt a nettó fizetésem évekig. Ez lassanként megemelkedett mostanra 246 ezer forintra (15 év alatt). Voltak időszakok, amikor annyira szegény voltam, hogy a barátaim enni hoztak nekem, telefont adtak, és ők hívtak fel, hogy tudjunk beszélni. Az Airbnb megjelenése után az albérletárak meghaladták a teljes fizetésemet rezsi nélkül. Saját lakásom nem volt, így vidékre költöztem egy elhagyott házba, hogy ne legyek hajléktalan. Szüleim nem tudnak támogatni. 3 órára lakom a fővárostól, elvesztettem a szociális hálómat. Betegségeim alakultak ki, de már váltani sem olyan könnyű középkorúan, ráadásul a munkát mindezek ellenére még szeretem. Ha másodállást vállalunk, az állam, a kutatóhálózat központja háborog. Eközben a falumban a kisdedóvóban a dajka ismerősöm is 10 000 Ft-tal többet keres, mint én, egy kisegítő középiskolás végzettséggel. Autóm nincs. Ha bármit el akarok intézni, napközben kell tennem, mert négyig-ötig vannak nyitva a boltok. A közeli városba menni bevásárolni és visszajönni legalább két óra, inkább három, autó nélkül. Autóval meg lehetne oldani 1 óra alatt, és nem kellene sötét, elhagyott helyeken várakoznom hetente órákat, tehetetlenül, holtfáradtan. (Még mielőtt azt ajánlja valaki, hogy vigyek laptopot és dolgozzak, amíg várakozom, legyen olyan kedves a hat-tíz kilós bevásárlás mellé még cipelni egy laptopot is.)

A nettó fizetésemnek minimum a kétszeresét kellene kapnunk ahhoz, hogy értelmiségi ember módjára tudjunk élni. Elmenni egy nyelvtanfolyamra 70 ezer forint, egy autót fenntartani havi 50 ezer, márpedig vidéken autó nélkül nem lehet élni. Az ember néha venne egy könyvet, elmenne színházba. Egy normális társkeresőre beiratkozna, ahová 150-300 ezer forint a belépő. A fizetésemelésben arra is tekintettel kellene lenni, hogy az eddigi kutatóhálózatban töltött idő alatt mennyire szegényedtünk el, mennyire kerültünk peremre a társadalomban. Egy tízszázalékos fizetésemelés elenyészik a problémák nagyságához képest (már akinél, de nálam igen).

Akinek van doktorija, annak fizetése nem kellene, hogy egyenlő legyen olyanokéval, akiknek nincs. Én rengeteget dolgoztam a doktorimért, hétvégén, ünnepnapon, éjszaka. Addig mások pihentek – ez nem igazságos így, akkor sem, ha már nem vagyunk közalkalmazottak.

Amíg nem kapunk több fizetést, nem fogunk többet teljesíteni, mert nincs mikor, és nincs milyen energiából. Ez a munkahely az élet közepére kifacsar bennünket.

(Középkorú kutató)

*********

Egy példa a HUN-REN működéséről: 2023 decemberében kaptuk meg a 2022-es évről szóló beszámolók értékelését, melyekben szerepel, hogy mely kutatást támogatja a központ, és melyiket nem. A 2023-as év végén próbálják megmondani, hogy 2023-ban (!) folytathatják-e az emberek a dolgaikat? Vagy azt akarják megmondani, hogy 2024-ben folytathatják-e, anélkül hogy a 2023-as eredményekről tudomásuk lenne? Ez így a kutatók hülyének nézése, úgy is mondhatjuk, hogy nettó agyrém. Fontos lenne, hogy a HUN-REN központ részéről ne egzecíroztatást, hanem támogatást érezzenek a kutatóhelyek és a kutatók.

(N/A)

*********

(Arra a fakultatív kérdésre válaszolva, ha adja meg intézményét:) Nem merem, mert félek az intézeten belüli megtorlástól.

1) A kutatóhálózat vezetése részéről érkező elvárások kiszámíthatatlanok és logikátlanok (pl. az egyik évben megadott prioritásokra a következő beszámolóban már nem adnak pontot), az ad hoc ötletelés komolyan akadályozza a kutatómunkát.

2) Nem tudunk támogatott projektekre pályázni, mert annyi munkatársat bocsátottak el az utóbbi években, vagy hagyták el a rossz körülmények miatt a pályát, hogy nincs, akivel egy pályázatot el lehetne vállalni. (A tudományos munka nem olyan, hogy az utcáról felveszünk valakit…)

3) A szánalmasan alacsony fizetések és a kiszámíthatatlan jövőkép miatt szinte mindannyian mellékállásokat vállalunk, hogy a kutatói pályán maradhassunk.

Mivel nem sikerült a kutatóhálózat megfelelő tudományos színvonalú irányítását és a kiszámítható finanszírozását megoldani, menteni kellene, ami még menthető, és visszaadni a kutatóhálózatot az MTA irányítása alá, ahol megvolt ennek a kialakult, jól működő intézményrendszere.

(N/A)

Milyen változásokra vágyna a fenntartó, a törvényhozó részéről?

Olyan fizetésre, amiből állandó pályázati kényszer nélkül is normálisan meg lehet élni, ami kiszámítható, megvan benne a valós szakmai és pénzügyi előrelépés lehetősége is. Jelen formájában ez nem fenntartható, nem élhető. Emellett nagyon fontos volna a kiszámíthatóság: egy olyan helyzet, amiben nem utólag derül ki, milyen feltételek szerint kellett volna működnünk; amiben nem vesznek el indoklás nélkül egyik évről a másikra brutális forrásokat; amiben nem teljesen hozzá nem értők mondják meg, hogy mit kellene kutatnunk (és mi legyen az eredmény); amiben elismerés és megbecsülés jár a munkáért; amiben motiváló munkafeltételek vannak; amiben nem változnak máról holnapra a szabályok visszamenőleg; amiben nem azzal megy el a munkaidőm harmada, hogy tökéletesen értelmetlen jelentéseket írok (pl. 3 mondatban 5 éves tervet arról, hogy mivel akarok foglalkozni 5 év múlva…), amiben olyan emberek irányítanak, akik értik a hazai viszonyokat; amiben a vezetőség valódi célja az, hogy a képzett, és egy-egy szakterületen jelentős eredményeket elérni képes kutatókat minden létező eszközzel támogassa és segítse, ahelyett hogy tonnaszám rak eléjük olyan akadályokat, amik egyenként sem megugorhatók, nemhogy tömegesen – mindezt úgy, hogy közben az alapvető megélhetéshez szükséges életszínvonalat sem biztosítják számunkra.

(40 éves kutatónő)

*********

Úgy vélem, hogy a munkám értékét legelőször a fenntartónak kell fel- és elismernie. Fontos lenne, hogy a fenntartó a velünk szemben felállított követelményrendszer kidolgozásakor figyelembe vegye a választott tudományunk jellegzetességeit, és megfelelően értékelje azt az áldozatot, amit a felsőoktatásban is hasznosítható kutatómunkánk sajátosságai miatt kell meghoznunk – a kutatott társadalmak nyelvének hosszadalmas elsajátítástól kezdve a hosszú időtartamú terepmunkák elvégzéséig. Csak egy, a tudományos sajátosságokat TÉNYLEGESEN figyelembe vevő pályázati rendszer kidolgozása tenné lehetővé, hogy nemzetközi szinten versenyben tudjunk maradni. A megfelelő, inflációkövető munkabér juttatása pedig – azon túl, hogy talán társadalmi megbecsültségünket is növelné – azt segítené, hogy szégyenkezés nélkül tudjunk szembenézni családtagjainkkal, barátainkkal és külföldi pályatársainkkal. Nehéz és egyre nehezebb úgy nemzetközi szintű kutatómunkát végezni, hogy nem tudjuk kifizetni az albérletet, nem tudjuk felújítani a fejünkre dőlő házat, nem vagyunk hitelképesek, és nem tudunk miből orvost fizetni.

(45 éves kutatónő)

*********

Személy szerint azt gondolom elég volt a változásokból. Az elmúlt 7-8 évben 5-6 különböző munkáltatóhoz, fenntartóhoz tartoztam: úgy, hogy ugyanabban a székben ülök, ugyanazt a munkát végzem, csak az adminisztrációt csűrik-csavarják állandóan. Hagyni kellene működni a rendszert, és a kutatókat kutatni.

Egy dolgon kellene sürgősen változtatni, különben a tehetséges, a jövő számára ígéretes fiatalok messziről kerülik el a pályát…

(42 éves férfi kutató)

Mi jelenti a legfőbb nehézséget a kutatói életpályában, a munkájában?

Számomra a legfőbb nehézséget a munkám meg nem értése, értéktelenként való megbélyegzése jelenti, ami tükröződik a munkabérünkben is.

*********

Az alulfizetettség, az ebből adódó anyagi kiszolgáltatottság. Nem tudom, meddig várhatom el a családomtól, hogy ők is annak legyenek kitéve, hogy én kutatói fizetést kapok, miközben ugyanezért a munkaidőért sokkal nagyobb anyagi biztonságot tudnék teremteni a gyermekeimnek is. Nem várhatom el a házastársamtól, hogy az anyagi biztonságunk terhe csak az ő vállát nyomja.

(35 éves kutatónő)

*********

A teljes anyagi kiszolgáltatottság és a folyamatos létbizonytalanság. A fizetés jó, ha a megélhetés költségeit fedezi, biztonsági tartalékok felhalmozására nincs mód. Ugyanakkor állandó a létbizonytalanság, az intézeteket állandóan átszervezik, semmi garancia nincs az állás megtartására akkor sem, ha az ember átlagon felül teljesít. A szakma sajátosságaira való tekintettel azonban nincs olyan, hogy ha az ember elveszti az állását, akkor ugyanazt folytathatja vagy hasonlót csinálhat egy másik helyen, hiszen a kutatói pozíciók száma nagyon korlátozott.

(50 éves férfi kutató)

*********

Egyéni szinten sajnos az anyagi megbecsülés hiánya okoz problémát. Mivel családunkban mindkét szülő kutatóintézetben dolgozik, a rengeteg képzés, végzettség ellenére másodállást kell vállalnunk ahhoz, hogy családunknak egy európai, középosztályi színvonalat elérő életet biztosítsunk, ami a csökkentett szülői jelenlét mellett nyilván az elsődleges munkánk hatékonyságát sem segíti elő.

Intézményi szinten a sorozatos, a legtöbb esetben feleslegesnek bizonyuló átalakítások, átgondolatlan felmérések, átvilágítások az amúgy is hatalmas adminisztrációs teher mellett egyrészt további terhet jelentenek a szakmai munka rovására, továbbá a bizonytalanság érzésének növelésével egyéni szinten is erősítik a fent leírt nehézségeket.

(42 éves férfi kutató)

*********

Nehézséget jelent az egzisztenciális bizonytalanság, a csak pár évre megkötött munkaszerződések. Nagy a verseny a pályázatokért, a publikálásban, a publikálási rendszer egészen abszurd módon működik, tőkésített, kizsákmányoláson alapuló. Magyarországi viszonylatban a kutatók megbecsültsége nagyon rossz, rendkívül alacsonyak a fizetések. Ellenben nagyon magasak az elvárások, a kutatás és publikálás mellett számos „ingyenmunka” van jelen (oktatás, PhD-dolgozatok értékelése, bizottságokban való részvétel, adminisztráció, programszervezés ovisoknak, iskolásoknak stb.). Az adminisztráció mennyiségét és abszurditását külön szeretném kiemelni, a közbeszerzési eljárások, az alapvető laboreszközökre való hónapos várakozási idők ellehetetlenítik a munkát, és hülyét csinálnak a kutatóból. A kutatóhálózat évenkénti átszervezése/ átnevezése, a látszatpropaganda valódi reformok nélkül a kutatói hivatás becsületének kiherélését jelentik. Az innováció erőltetése az alapkutatásban, a világszínvonalú kutatás elvárása, miközben adott esetben ÉVEKET (!) kell várni műszerekre, teljesen irreális és nevetséges.

*********

A nettó 246 183 Ft-os fizetésem jelenti a legfőbb nehézséget (>10 évvel a PhD-fokozatom megszerzése után). Az, hogy a kutatói állásom mellett más állást is kell vállalnom ahhoz, hogy a megélhetésemhez elegendő fizetést kapjak. Nehézséget jelent a kiszámíthatatlanság is: aggasztónak tartom a most éppen HUN-REN névre hallgató fenntartó vállalatirányítási logikát erőltető folyamatos átszervezéseit, mert nem tudhatom, mi lesz jövő ilyenkor, lesz-e még állásom. A kutatóhálózatnak az MTA-tól való elszakítása óta megnövekedett az értelmetlen, jelentős adminisztratív teherrel járó feladatok száma: az erre fordított munkaidőt szívesebben fordítanám például kutatásra, cikkírásra.

Azonnali és jelentős (min. 50%-os) alapbéremelésre lenne szükség. A kutatóintézetek, -központok bérei legyenek arányosak a nem állami egyetemek béreivel, mert most óriási a bérkülönbség. Például egy nem állami egyetemen egy egyetemi adjunktus (kb. ez felel meg a tudományos munkatársi beosztásnak) nettó 410 000 Ft körül  keres.

Kerüljön vissza a kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémiához! Az esetleges átszervezésekhez kapcsolódó döntési folyamatokba legyenek érdemben bevonva a kutatóközpont dolgozói és azok érdekképviseleti szervei. Csökkenjen az értelmetlen, jelentős adminisztratív teherrel járó feladatok száma.

(30++ éves kutató)

Szolidaritás a BME, az ELTE és LFZE dolgozóival, béremelés követelése a kutatóhálózaton belül 

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete csatlakozik Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatóinak béremelésre vonatkozó követeléseihez. Az alábbi aláírásgyűjtéssel szeretnénk a HUN-REN kutatóhálózatban dolgozók számára is lehetővé tenni a szolidaritás kinyilvánítását és a szinte minden összehasonlításban rendkívül alacsony bérek emelésének követelését a kutatóhálózaton belül is.

Budapest, 2024. március 24.

Az aláíráshoz a kutatóhálózat munkatársai ezen a linken csatlakozhatnak.

1.Ludányi ZsófiaNyelvtudományi Kutatóközpont
2.Juhász PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
3.Kormos AttilaTermészettudományi Kutatóközpont
4.Györgyey JánosSzegedi Biológiai Kutatóközpont
5.Dr. Patyiné Hódi BarbaraSzegedi Biológiai Kutatóközpont
6.Dr. Molnár EszterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
7.Király BeátaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
8.Vadai-Nagy FruzsinaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
9.Kokavszky KatalinSzegedi Biológiai Kutatóközpont
10.Darula ZsuzsannaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
11.Kollárszky NorbertTermészettudományi Kutatóközpont
12.Wagner OttóTermészettudományi Kutatóközpont
13.Virág LillaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
14.Cserép GergelyTermészettudományi Kutatóközpont
15.Vikár AnnaTermészettudományi Kutatóközpont
16.Velkeyné Krausz IldikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
17.Verebes BeátaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
18.Magyar ZoltánSzegedi Biológiai Kutatóközpont
19.Henn LászlóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
20.Vigh László akadémikusSzegedi Biológiai Kutatóközpont
21.Berente AnikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
22.Hunyadi-Gulyas EvaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
23.Barta BotondSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
24.Tombátz-Draskóczy GabriellaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
25.Baunoch JuditTermészettudományi Kutatóközpont
26.dr. Kozma JuditNyelvtudományi Kutatóközpont
27.Winkler IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
28.Gyenge KatalinNyelvtudományi Kutatóközpont
29.Máté KristófSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
30.Komáromi KrisztinaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
31.Dr. Tímár EditSzegedi Biológiai Kutatóközpont
32.Kóbor AndreaTermészettudományi Kutatóközpont
33.Takács KárolyTársadalomtudományi Kutatóközpont
34.Kovács ZoltánSzegedi Biológiai Kutatóközpont
35.Dr. Gráf AlexandraSzegedi Biológiai Kutatóközpont
36.Lovrics AnnTermészettudományi Kutatóközpont
37.Asztalos ZoltánSzegedi Biológiai Kutatóközpont
38.Gyuris BeátaNyelvtudományi Kutatóközpont
39.Kovács LeventeNyelvtudományi Kutatóközpont
40.Orbán TamásTermészettudományi Kutatóközpont
41.Horváth GeorginaAgrártudományi Kutatóközpont
42.Pataki BalázsSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
43.Dr. Krecsmarik MónikaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
44.Balogh GáborSzegedi Biológiai Kutatóközpont
45.Dr. Tóth AndrásSzegedi Biológiai Kutatóközpont
46.Posta MátéTermészettudományi Kutatóközpont
47.Magyar LillaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
48.Győri ÁgnesTársadalomtudományi Kutatóközpont
49.Kókai DávidSzegedi Biológiai Kutatóközpont
50.Nagy LaszloSzegedi Biológiai Kutatóközpont
51.Fazekas GáborSzegedi Biológiai Kutatóközpont
52.Pocsári  CsabaBölcsészettudományi Kutatóközpont
53.Kovács AttilaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
54.Hajó RóbertnéSzegedi Biológiai Kutatóközpont
55.Szántai ÁgnesSzegedi Biológiai Kutatóközpont
56.Petik ÁbelTermészettudományi Kutatóközpont
57.Dr. Németh Krisztina MáriaTermészettudományi Kutatóközpont
58.Várnai ZsuzsaNyelvtudományi Kutatóközpont
59.Maruzs TamásSzegedi Biológiai Kutatóközpont
60.Böde Kinga IlonaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
61.É. Kiss KatalinNyelvtudományi Kutatóközpont
62.Erdődi IldikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
63.Török Szabolcs PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
64.Albert FruzsinaTársadalomtudományi Kutatóközpont
65.Dékány ÉvaNyelvtudományi Kutatóközpont
66.Szögi EvelinSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
67.Benedek JuditFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
68.Siegl ZoltánTermészettudományi Kutatóközpont
69.Magyary IstvanSzegedi Biológiai Kutatóközpont
70.Dr. Bálint ÉvaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
71.Dobos EmeseKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
72.Osztás AnettBölcsészettudományi Kutatóközpont
73.Dr. Lázár ViktóriaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
74.Dr. Dunai AnettSzegedi Biológiai Kutatóközpont
75.Papp BalázsSzegedi Biológiai Kutatóközpont
76.Török ZsoltSzegedi Biológiai Kutatóközpont
77.Dr. Tisza ViktóriaTermészettudományi Kutatóközpont
78.Lendvay GyörgyTermészettudományi Kutatóközpont
79.Kovács PetraTermészettudományi Kutatóközpont
80.Micsik AndrásSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
81.Kovács BalázsSzegedi Biológiai Kutatóközpont
82.Talián ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
83.Kós PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
84.Orosz ÁgnesKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
85.Gombos ImreSzegedi Biológiai Kutatóközpont
86.Ruppert ZsófiaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
87.Kovács LászlóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
88.Soós PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
89.Szanyi MiklósKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
90.Várkonyi EmeseTermészettudományi Kutatóközpont
91.Biró János BarnabásSzegedi Biológiai Kutatóközpont
92.Kovács GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
93.Czina VeronikaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
94.Dr. Rigó GáborSzegedi Biológiai Kutatóközpont
95.Varga MónikaNyelvtudományi Kutatóközpont
96.Herman ÉvaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
97.Jósvay KatalinSzegedi Biológiai Kutatóközpont
98.Dér CsillaNyelvtudományi Kutatóközpont
99.Szabó GabriellaTársadalomtudományi Kutatóközpont
100.Lelkó AttilaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
101.Dr. Bede ÁdámÖkológiai Kutatóközpont
102.Fodor IstvánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
103.Lakatos EnikőSzegedi Biológiai Kutatóközpont
104.Mozsár AttilaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
105.Gráczi Tekla EtelkaNyelvtudományi Kutatóközpont
106.Lázár DiánaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
107.Varga PéterFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
108.Dukic BarbaraSzegedi Biológiai Kutatóközpont
109.Vörös AmiraÖkológiai Kutatóközpont
110.Horváth ZitaNyelvtudományi Kutatóközpont
111.Major PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
112.Kovács BenjáminTermészettudományi Kutatóközpont
113.Fekete PannaRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
114.Jakó KláraBölcsészettudományi Kutatóközpont
115.Landgraf IldikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
116.Boross NóraBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
117.Dr. Mórocz Mónika KrisztinaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
118.Abonyi FlóraÁllatorvostudományi Kutatóintézet
119.Péter MáriaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
120.Dr. Eszterbauer EditÁllatorvostudományi Kutatóintézet
121.Kalivoda ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
122.Eris Elvira MáriaNyelvtudományi Kutatóközpont
123.Ittzés NóraNyelvtudományi Kutatóközpont
124.Ónodi GáborBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
125.Kóta ZoltánSzegedi Biológiai Kutatóközpont
126.Domonkosi ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
127.Czibula ÁgnesSzegedi Biológiai Kutatóközpont
128.Rubóczki TiborFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
129.Vincze VirágSzegedi Biológiai Kutatóközpont
130.Bárdi NándorTársadalomtudományi Kutatóközpont
131.Bérdi PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
132.Káldi TamásNyelvtudományi Kutatóközpont
133.Nagy ÁdámSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
134.Boda PálÖkológiai Kutatóközpont
135.Dr. Kövér SzilviaFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
136.Dr. Gell GyöngyvérAgrártudományi Kutatóközpont
137.Makai DiánaAgrártudományi Kutatóközpont
138.Tátrainé Battonyai IzabellaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
139.Takácsné Asztalos ZsuzsannaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
140.Csernetics ÁrpádSzegedi Biológiai Kutatóközpont
141.Földes PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
142.Kocsy GáborAgrártudományi Kutatóközpont
143.Áldott-Sipos ÁgnesAgrártudományi Kutatóközpont
144.Dr. habil. Molnár LászlóBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
145.Zombori ZsoltRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
146.Riskó KataBölcsészettudományi Kutatóközpont
147.Heller KataNyelvtudományi Kutatóközpont
148.Nagy EszterBölcsészettudományi Kutatóközpont
149.Kovács EszterTársadalomtudományi Kutatóközpont
150.Jobbágy KristófAgrártudományi Kutatóközpont
151.Birinyi ZsófiaAgrártudományi Kutatóközpont
152.Palcsu LászlóAtommagkutató Intézet
153.Sipos AndrásSzegedi Biológiai Kutatóközpont
154.Gyürky GyörgyAtommagkutató Intézet
155.Keresztes ZsófiaTermészettudományi Kutatóközpont
156.Hoffmann IldikóNyelvtudományi Kutatóközpont
157.Kocsor LauraWigner Fizikai Kutatóközpont
158.Károly ZoltánTermészettudományi Kutatóközpont
159.Varga TamásAtommagkutató Intézet
160.Szivák IldikóBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
161.Fodorné Dr. Furu EnikőAtommagkutató Intézet
162.Csedreki LászlóAtommagkutató Intézet
163.Dr. Doszpoly AndorÁllatorvostudományi Kutatóintézet
164.Dr. Farkas ZsuzsannaAgrártudományi Kutatóközpont
165.Mazurka AnikóAtommagkutató Intézet
166.Fehérné Sass IlonaAtommagkutató Intézet
167.Kovács ZsófiaÖkológiai Kutatóközpont
168.Demes SándorAtommagkutató Intézet
169.Csáji Gergely KálKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
170.Timár MártonBölcsészettudományi Kutatóközpont
171.Pető MariannAtommagkutató Intézet
172.Gudmann PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
173.Dr. Somogyi RóbertKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
174.Szarka MátéAtommagkutató Intézet
175.Horváth AnikóAtommagkutató Intézet
176.Dr. Szűcs ZoltánAtommagkutató Intézet
177.Botta-Dukát ZoltánÖkológiai Kutatóközpont
178.Reizer BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
179.Kerényi SzabinaTársadalomtudományi Kutatóközpont
180.Dr Rajta IstvánAtommagkutató Intézet
181.Hattyár HelgaNyelvtudományi Kutatóközpont
182.Gyimesi EmeseBölcsészettudományi Kutatóközpont
183.Szűcs ZsoltAtommagkutató Intézet
184.Laczkó MargitCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
185.Zolnai DóraAtommagkutató Intézet
186.Horváth PálBölcsészettudományi Kutatóközpont
187.Szabó NóraBölcsészettudományi Kutatóközpont
188.Szigeti ViktorÖkológiai Kutatóközpont
189.Bakó JuditNyelvtudományi Kutatóközpont
190.Kovács NóraTársadalomtudományi Kutatóközpont
191.Gombos DávidSzegedi Biológiai Kutatóközpont
192.Mizsák AnnaAtommagkutató Intézet
193.Német NikolettWigner Fizikai Kutatóközpont
194.Csányi Kálmán LászlóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
195.Berta ImreSzegedi Biológiai Kutatóközpont
196.Ács AndrásBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
197.dr. Tarján Zoltán LászlóÁllatorvostudományi Kutatóintézet
198.Kecskés KristófSzegedi Biológiai Kutatóközpont
199.Holányi ÁkosTársadalomtudományi Kutatóközpont
200.Nagy Gergely NándorTermészettudományi Kutatóközpont
201.Dani SzilveszterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
202.Arató DánielNyelvtudományi Kutatóközpont
203.Herpai KornélBölcsészettudományi Kutatóközpont
204.Vajda IstvánAtommagkutató Intézet
205.Huszár AnnaNyelvtudományi Kutatóközpont
206.Fülöp Kristóf GyörgyBölcsészettudományi Kutatóközpont
207.Hegyesi GyulaAtommagkutató Intézet
208.Kóspál ÁgnesCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
209.Hortobágyi AnnaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
210.Fráter Rita IvettRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
211.Tóthné Papp ÉvaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
212.Dr. Major IstvánAtommagkutató Intézet
213.Bodnár ErzsébetBölcsészettudományi Kutatóközpont
214.Kónya SáraBölcsészettudományi Kutatóközpont
215.Dragon KárolyNyelvtudományi Kutatóközpont
216.Lagos MátyásNyelvtudományi Kutatóközpont
217.Csörgőné Molnár ErzsébetAtommagkutató Intézet
218.Matszangosz ÁkosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
219.Albert KrisztiánTermészettudományi Kutatóközpont
220.Kádas IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
221.Terjék DávidRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
222.Hajdu GáborTársadalomtudományi Kutatóközpont
223.Györfy ZsuzsannaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
224.Buday LászlóAtommagkutató Intézet
225.Szabadics JánosKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
226.Zilahi-Simon MónikaAtommagkutató Intézet
227.Juhos LászlóAtommagkutató Intézet
228.Dr. Sarkadi LászlóAtommagkutató Intézet
229.Dr. Csájiné Dr. Tamás IldikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
230.Gellért ÁkosÁllatorvostudományi Kutatóintézet
231.Halász GyörgyAtommagkutató Intézet
232.Szabó TamásTermészettudományi Kutatóközpont
233.Tóth ErnőAtommagkutató Intézet
234.Pástiné Sipos DóraÁllatorvostudományi Kutatóintézet
235.Nagrand ErikaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
236.Dr. Dobó JózsefTermészettudományi Kutatóközpont
237.Czaller LászlóKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
238.Beöthy-Fehér OrsolyaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
239.Dr. Csige LórántAtommagkutató Intézet
240.Prodán MiklósTermészettudományi Kutatóközpont
241.Dr. Arszovszki AntóniaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
242.Forgács ImreSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
243.Kármán GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
244.Fodor MátyásAtommagkutató Intézet
245.Benda MihályBölcsészettudományi Kutatóközpont
246.Vizler CsabaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
247.Keszthelyi ViktóriaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
248.Benyhe ZsuzsaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
249.Szabó EditSzegedi Biológiai Kutatóközpont
250.Ugry BálintBölcsészettudományi Kutatóközpont
251.Farkas Jenő ZsoltKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
252.Barabási ÁgnesAtommagkutató Intézet
253.Lüvi AdélSzegedi Biológiai Kutatóközpont
254.Kusz VeronikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
255.Grünhut ZoltánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
256.Schmera DénesBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
257.Polgárdi KrisztinaNyelvtudományi Kutatóközpont
258.Perduk ZoltánAtommagkutató Intézet
259.Bódis ViktóriaBölcsészettudományi Kutatóközpont
260.Baló A. MártonNyelvtudományi Kutatóközpont
261.Ruzsa ImreRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
262.Páll ÉvaBölcsészettudományi Kutatóközpont
263.Cser NárciszSzegedi Biológiai Kutatóközpont
264.Halászné Schneider PaulaÖkológiai Kutatóközpont
265.Gyuris BalázsBölcsészettudományi Kutatóközpont
266.Turányi JózsefnéÖkológiai Kutatóközpont
267.Sipos TibornéÖkológiai Kutatóközpont
268.Antal KláraÖkológiai Kutatóközpont
269.Vida LászlónéÖkológiai Kutatóközpont
270.Biró CsabaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
271.Luka-Hercz VeronikaÖkológiai Kutatóközpont
272.Virág HajnalkaÖkológiai Kutatóközpont
273.Tóth ZsófiaÖkológiai Kutatóközpont
274.Línzembold CsongorÖkológiai Kutatóközpont
275.Barna GyöngyiAgrártudományi Kutatóközpont
276.Szabó GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
277.Lados GáborKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
278.Szigeti AnnaAtommagkutató Intézet
279.Dr. Raátz JuditNyelvtudományi Kutatóközpont
280.Kovács ErvinTermészettudományi Kutatóközpont
281.Somogyi BoglárkaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
282.Horváth GézaBölcsészettudományi Kutatóközpont
283.K. MikklósWigner Fizikai Kutatóközpont
284.Egervári IstvánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
285.Krekó JuditKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
286.dr. Barna Imre FerencWigner Fizikai Kutatóközpont
287.Bíró-Nagy AndrásTársadalomtudományi Kutatóközpont
288.Székely AnnaWigner Fizikai Kutatóközpont
289.Tóth-Nyári ZalánSzegedi Biológiai Kutatóközpont
290.Tamás MónikaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
291.Dr. Littvay Levente ViktorTársadalomtudományi Kutatóközpont
292.Németh ZoltánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
293.Fodor PálBölcsészettudományi Kutatóközpont
294.Balázs KláraAgrártudományi Kutatóközpont
295.Zsilák BorbálaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
296.Blaskovics ÁkosNyelvtudományi Kutatóközpont
297.Marton AnnamáriaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
298.Fóti MiklósBölcsészettudományi Kutatóközpont
299.Dr. Hunyadi Mátyás DénesAtommagkutató Intézet
300.Kovács Tamás GyörgyAtommagkutató Intézet
301.Cseh JózsefAtommagkutató Intézet
302.Kajsza GizellaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
303.Dr. Benkó ZsoltAtommagkutató Intézet
304.Dr. Kiss Gábor GyulaAtommagkutató Intézet
305.Feng KaiBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
306.Vékony VilmosAtommagkutató Intézet
307.Sváb Domonkos LászlóÁllatorvostudományi Kutatóintézet
308.Szmolka AnnamáriaÁllatorvostudományi Kutatóintézet
309.Silvia Szarková (Szarka Szilvia)Bölcsészettudományi Kutatóközpont
310.Berényi Kitti AlexandraFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
311.Kiss KatalinWigner Fizikai Kutatóközpont
312.Vámos JózsefKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
313.Dr. Hakl JózsefAtommagkutató Intézet
314.Komlós MariannÖkológiai Kutatóközpont
315.Nemes ÉvaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
316.Sebőkné Nagy KrisztinaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
317.Gölöncsér FlóraKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
318.Kertész ZsófiaAtommagkutató Intézet
319.Szikszai ZitaAtommagkutató Intézet
320.Szénási ZoltánBölcsészettudományi Kutatóközpont
321.Makkiné Horváth MónikaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
322.Lévai GézaAtommagkutató Intézet
323.Dr. Döncző BoglárkaAtommagkutató Intézet
324.Szombati KristófTársadalomtudományi Kutatóközpont
325.Szilágyi N. ZsuzsaBölcsészettudományi Kutatóközpont
326.Könczöl MiklósTársadalomtudományi Kutatóközpont
327.Dr. Vidovszky Márton ZoltánÁllatorvostudományi Kutatóintézet
328.Hrivnák ÉvaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
329.Dr. Szalai SándorWigner Fizikai Kutatóközpont
330.Török EdinaÖkológiai Kutatóközpont
331.Domokos MariannBölcsészettudományi Kutatóközpont
332.Dr. Szalay KláraTársadalomtudományi Kutatóközpont
333.Dr. Szepesi JánosAtommagkutató Intézet
334.Nagy DorinaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
335.Erdélyi ZsuzsaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
336.File BálintWigner Fizikai Kutatóközpont
337.Kis ZitaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
338.Dr. Timár JánosAtommagkutató Intézet
339.Kiss LorándTermészettudományi Kutatóközpont
340.Gaál EszterAgrártudományi Kutatóközpont
341.Hamow Kamirán ÁronAgrártudományi Kutatóközpont
342.Ignácz ÁdámBölcsészettudományi Kutatóközpont
343.Horváth ÁdámAgrártudományi Kutatóközpont
344.Bódi AndorAgrártudományi Kutatóközpont
345.Hubainé Tóth EszterAgrártudományi Kutatóközpont
346.Csathó PéterAgrártudományi Kutatóközpont
347.Varga BalázsAgrártudományi Kutatóközpont
348.Csörgő BálintSzegedi Biológiai Kutatóközpont
349.Dr. Kruppa KlaudiaAgrártudományi Kutatóközpont
350.Szűcs-Vásárhelyi NóraAgrártudományi Kutatóközpont
351.Ragályi PéterAgrártudományi Kutatóközpont
352.Juhász PéterAgrártudományi Kutatóközpont
353.Héja LászlóTermészettudományi Kutatóközpont
354.Matus JuditAgrártudományi Kutatóközpont
355.Berki Judit IrénAtommagkutató Intézet
356.Radnai Dániel SzabolcsBölcsészettudományi Kutatóközpont
357.Ván PéterWigner Fizikai Kutatóközpont
358.Málovics AndreaAgrártudományi Kutatóközpont
359.Slachta KrisztinaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
360.Bogár FerencTámogatott Kutatócsoportok
361.Mezei ZsoltAtommagkutató Intézet
362.Dr. Szabó MátéBölcsészettudományi Kutatóközpont
363.Horváth ZsófiaÖkológiai Kutatóközpont
364.Tóth ÁkosAtommagkutató Intézet
365.Kiss Hubert JánosKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
366.Varga JúliaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
367.Radimszky LászlóAgrártudományi Kutatóközpont
368.Vonnák DzsamilaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
369.Dr. Császtvay TündeBölcsészettudományi Kutatóközpont
370.Kincsesné Gyurkovics JuditAgrártudományi Kutatóközpont
371.Szabó ÉvaÖkológiai Kutatóközpont
372.Herczeg GáborTámogatott Kutatócsoportok
373.Horváth Gergely KrisztiánBölcsészettudományi Kutatóközpont
374.Padisák JuditTámogatott Kutatócsoportok
375.Horváth GergelyTámogatott Kutatócsoportok
376.Kozma Ferenc SándorTámogatott Kutatócsoportok
377.Soós VilmosAgrártudományi Kutatóközpont
378.Horváth RolandTámogatott Kutatócsoportok
379.Benkő ZoltánTámogatott Kutatócsoportok
380.Velencei AnnaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
381.Horváth ViolaTámogatott Kutatócsoportok
382.Liker AndrásTámogatott Kutatócsoportok
383.Seress GáborTámogatott Kutatócsoportok
384.Farkas EszterTársadalomtudományi Kutatóközpont
385.Dr. Abriha-Molnár Vanda ÉvaTámogatott Kutatócsoportok
386.Kovács BálintTermészettudományi Kutatóközpont
387.Sipos BiankaTámogatott Kutatócsoportok
388.Prof. Dr. Szatmári IstvánTámogatott Kutatócsoportok
389.Barta Karola AnnaTámogatott Kutatócsoportok
390.C. Tóth NorbertTámogatott Kutatócsoportok
391.Kiss KrisztinaTámogatott Kutatócsoportok
392.Uray KatalinTámogatott Kutatócsoportok
393.Dr. Sycheva AnnaTámogatott Kutatócsoportok
394.Nyulászi LászlóTámogatott Kutatócsoportok
395.Havasi KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
396.Korondi ÁgnesTámogatott Kutatócsoportok
397.Dr. Dókus Endre LeventeTámogatott Kutatócsoportok
398.Szabó AnitaAgrártudományi Kutatóközpont
399.Le Minh TamTermészettudományi Kutatóközpont
400.Dr. Roósz AndrásTámogatott Kutatócsoportok
401.Dr. Nagy ErzsébetTámogatott Kutatócsoportok
402.Molnár Cecília SaroltaNyelvtudományi Kutatóközpont
403.Dr. Sidló Csaba IstvánSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
404.Dr. Sályi ZsoltTámogatott Kutatócsoportok
405.Kissné Dr Svéda MáriaTámogatott Kutatócsoportok
406.Kovács ÉvaBölcsészettudományi Kutatóközpont
407.Dr. Benke MártonTámogatott Kutatócsoportok
408.Kovács ZsófiaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
409.Bodnárné Nyári NapsugárTámogatott Kutatócsoportok
410.Veres JuditTámogatott Kutatócsoportok
411.Dr. Veres ZsoltTámogatott Kutatócsoportok
412.Dr. Mészáros-Molnár KingaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
413.Földi CsengeSzegedi Biológiai Kutatóközpont
414.Dr. Kereszt AttilaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
415.Sajben CsillaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
416.Horváth OlimpiaTámogatott Kutatócsoportok
417.Zsoldos AttilaBölcsészettudományi Kutatóközpont
418.Karacs GáborTámogatott Kutatócsoportok
419.Dr Pirity MelindaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
420.Nagy-Kócsák ÉvaTámogatott Kutatócsoportok
421.Dr. Szőllősi GyörgyTámogatott Kutatócsoportok
422.Fodor GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
423.Borics GáborÖkológiai Kutatóközpont
424.Felhősi IlonaTermészettudományi Kutatóközpont
425.Dr. Draskóczy EszterBölcsészettudományi Kutatóközpont
426.Stark TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
427.Kiss GergelyRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
428.Kristóf LucaTársadalomtudományi Kutatóközpont
429.Gál PéterTermészettudományi Kutatóközpont
430.Somogyvári VirágBölcsészettudományi Kutatóközpont
431.Csongorádi MelindaBölcsészettudományi Kutatóközpont
432.Csörsz Rumen IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
433.Mátyás-Rausch PetraBölcsészettudományi Kutatóközpont
434.Harangi ViktorRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
435.Makrai MártonTermészettudományi Kutatóközpont
436.Major ÁgnesBölcsészettudományi Kutatóközpont
437.Benedek IstvánTársadalomtudományi Kutatóközpont
438.Tátrai PatrikCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
439.Mészáros CsabaBölcsészettudományi Kutatóközpont
440.Kisfalusi DorottyaTársadalomtudományi Kutatóközpont
441.Kern ZoltánCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
442.Gugora ArianaCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
443.Tóth FerencBölcsészettudományi Kutatóközpont
444.Dr. Marton GáborCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
445.Fernley JohnRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
446.Megyes MelindaBölcsészettudományi Kutatóközpont
447.Schmidt-Schweizer Andreas StephanBölcsészettudományi Kutatóközpont
448.Varga SzabolcsBölcsészettudományi Kutatóközpont
449.Békéssy Lili VeronikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
450.Markó VeronikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
451.Dr. Sály PéterÖkológiai Kutatóközpont
452.Kozma KataBölcsészettudományi Kutatóközpont
453.Váradiné Hirmondó RitaTermészettudományi Kutatóközpont
454.Bozó PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
455.Csák LillaBölcsészettudományi Kutatóközpont
456.Soukup LAjosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
457.Török ZsuzsaBölcsészettudományi Kutatóközpont
458.Hényel-Király CsillaCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
459.Szabados BettinaBölcsészettudományi Kutatóközpont
460.Borbély SándorBölcsészettudományi Kutatóközpont
461.Mészáros NóraBölcsészettudományi Kutatóközpont
462.Dr. Mihalovits Levente MárkTermészettudományi Kutatóközpont
463.Gintner Sarolt KingaTermészettudományi Kutatóközpont
464.Egedy TamásCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
465.Szakáts RóbertCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
466.Takács TamásTermészettudományi Kutatóközpont
467.Blázsik L. ZoltánRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
468.Szőts-Rajkó KingaBölcsészettudományi Kutatóközpont
469.Tóth GergelyBölcsészettudományi Kutatóközpont
470.Plesz BendegúzTársadalomtudományi Kutatóközpont
471.Káli AnitaBölcsészettudományi Kutatóközpont
472.Kővári LiliTermészettudományi Kutatóközpont
473.Büky VirágBölcsészettudományi Kutatóközpont
474.Kovács JankaBölcsészettudományi Kutatóközpont
475.Sipos PéterCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
476.Bakó JúliaTársadalomtudományi Kutatóközpont
477.dr. Timár BalázsTársadalomtudományi Kutatóközpont
478.Ruszinkó MiklósRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
479.Vida KrisztiánCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
480.Seben LauraTársadalomtudományi Kutatóközpont
481.London-Kozma EszterTermészettudományi Kutatóközpont
482.Dr. Sódor ÁdámCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
483.Mende Balázs GusztávBölcsészettudományi Kutatóközpont
484.Nagy BoglárkaTermészettudományi Kutatóközpont
485.Langó-Tóth ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
486.Varga ZsókaBölcsészettudományi Kutatóközpont
487.Szilágyi Emőke RitaBölcsészettudományi Kutatóközpont
488.Vizi BalázsTársadalomtudományi Kutatóközpont
489.Dömötör ÉvaNyelvtudományi Kutatóközpont
490.Del Viscio TizianaRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
491.Dr. Karsai MártonRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
492.Békés EnikőBölcsészettudományi Kutatóközpont
493.Völgyesi OrsolyaBölcsészettudományi Kutatóközpont
494.Kovács FanniTermészettudományi Kutatóközpont
495.Tantos ÁgnesTermészettudományi Kutatóközpont
496.Gusztin RudolfBölcsészettudományi Kutatóközpont
497.Marchut RékaTársadalomtudományi Kutatóközpont
498.Ember OrsolyaTermészettudományi Kutatóközpont
499.Petz GabriellaCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
500.Perpék ÉvaTársadalomtudományi Kutatóközpont
501.Vörös DánielÖkológiai Kutatóközpont
502.Vigvári AndrásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
503.Gilányi GabriellaBölcsészettudományi Kutatóközpont
504.Pulay GergelyTársadalomtudományi Kutatóközpont
505.Péterfi BenceBölcsészettudományi Kutatóközpont
506.Szikra ÁgnesTermészettudományi Kutatóközpont
507.Takács JuditTársadalomtudományi Kutatóközpont
508.Hernády JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
509.Holka SzilárdTermészettudományi Kutatóközpont
510.Újvári GáborCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
511.Nagy KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
512.Dr. Lengyel AttilaÖkológiai Kutatóközpont
513.Novák JuliannaTermészettudományi Kutatóközpont
514.Mihály MelindaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
515.Weiner CsabaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
516.Szőke AlexandraKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
517.Héra GáborKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
518.Ekrik ÁkosBölcsészettudományi Kutatóközpont
519.Hudecz AndreaBölcsészettudományi Kutatóközpont
520.Tóth G. CsabaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
521.Gábriel DóraKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
522.Virág CsillaBölcsészettudományi Kutatóközpont
523.Bálint Máté MiklósRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
524.Virág TündeKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
525.Dr. Szulovszky JánosBölcsészettudományi Kutatóközpont
526.Dunajeva JekatyerinaTársadalomtudományi Kutatóközpont
527.Tamás MátéBölcsészettudományi Kutatóközpont
528.Szabó BálintBölcsészettudományi Kutatóközpont
529.Turbucz DávidBölcsészettudományi Kutatóközpont
530.Rásonyi MiklósRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
531.Bencze MátyásTársadalomtudományi Kutatóközpont
532.Czifráné Kreisz MáriaBölcsészettudományi Kutatóközpont
533.Bondea VivienBölcsészettudományi Kutatóközpont
534.Patkós BalázsRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
535.Hörcher FerencBölcsészettudományi Kutatóközpont
536.Dr. Lázár KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
537.Bugyi FanniTermészettudományi Kutatóközpont
538.Tuza BenedekCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
539.Stankovits JózsefTermészettudományi Kutatóközpont
540.Bardi ErzsébetBölcsészettudományi Kutatóközpont
541.Gál ErikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
542.Rezi LeventeTermészettudományi Kutatóközpont
543.Demeter GittaBölcsészettudományi Kutatóközpont
544.Szalavetz AndreaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
545.Horváth Csenge VeronikaÖkológiai Kutatóközpont
546.Márki LászlóRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
547.Sternád VilmosBölcsészettudományi Kutatóközpont
548.Kuffart HajnalkaBölcsészettudományi Kutatóközpont
549.Kovács MariannTársadalomtudományi Kutatóközpont
550.Páger BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
551.Dr. Tóth ZsomborBölcsészettudományi Kutatóközpont
552.Fórizs GergelyBölcsészettudományi Kutatóközpont
553.Újváriné Dr. Tüskés AnnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
554.Molnár Tibor ÁkosTermészettudományi Kutatóközpont
555.Bunth GergelyRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
556.Mészáros Klaudia CsillaTársadalomtudományi Kutatóközpont
557.Váradi Monika MáriaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
558.Regaly ZsoltCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
559.Varjú ViktorKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
560.Lantos Edit PhDBölcsészettudományi Kutatóközpont
561.Újlaki-Nagy RékaBölcsészettudományi Kutatóközpont
562.Ujlaki AnnaTársadalomtudományi Kutatóközpont
563.Nyitrainé Győri EditBölcsészettudományi Kutatóközpont
564.Kovács KatalinKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
565.Pálné Kovács IlonaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
566.Gerbner DánielRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
567.Körmendi PetraTermészettudományi Kutatóközpont
568.Jakobs LillaTársadalomtudományi Kutatóközpont
569.Filep TiborCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
570.Kővári ZsoltCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
571.Varga JózsefCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
572.Dr. Kardos JuliannaTermészettudományi Kutatóközpont
573.Lakócai CsabaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
574.Székács MiklósBölcsészettudományi Kutatóközpont
575.Szegedi ÁgnesTermészettudományi Kutatóközpont
576.Garai-Dóczi MelindaTársadalomtudományi Kutatóközpont
577.Ónodi GáborÖkológiai Kutatóközpont
578.Tóth ErikaTársadalomtudományi Kutatóközpont
579.Naszódi MártonRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
580.Muntagné Tabajd ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
581.Oravecz OrsolyaTermészettudományi Kutatóközpont
582.Csikós NóraTermészettudományi Kutatóközpont
583.Úri RóbertTársadalomtudományi Kutatóközpont
584.Bálint ÉvaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
585.Incze DorottyaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
586.Kovács LászlóRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
587.Zsignár-Nagy BarnabásTermészettudományi Kutatóközpont
588.Hidas AndrásÖkológiai Kutatóközpont
589.Pánczél LászlóTermészettudományi Kutatóközpont
590.Csordás DánielKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
591.Csáky VeronikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
592.Sinka-Grósz ZsuzsannaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
593.Ócsainé Moldován ÉvaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
594.Dalos AnnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
595.Bartha ÁkosBölcsészettudományi Kutatóközpont
596.Szepeshelyi KrisztinaTermészettudományi Kutatóközpont
597.Magyar CsabaTermészettudományi Kutatóközpont
598.Harmati-Pap VeronikaNyelvtudományi Kutatóközpont
599.Herke BoglárkaTársadalomtudományi Kutatóközpont
600.Pálfi HenriettTársadalomtudományi Kutatóközpont
601.Dóbék ÁgnesBölcsészettudományi Kutatóközpont
602.Huhák HelénaBölcsészettudományi Kutatóközpont
603.Sz. Kristóf IldikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
604.Földes GyörgyiBölcsészettudományi Kutatóközpont
605.Kramarics SzandraTársadalomtudományi Kutatóközpont
606.Dr. Szénási TiborTermészettudományi Kutatóközpont
607.Homolya LászlóTermészettudományi Kutatóközpont
608.Dr. Brauer-Benke JózsefBölcsészettudományi Kutatóközpont
609.Csonka Anna CseperkeÖkológiai Kutatóközpont
610.Szilágyi LeventeBölcsészettudományi Kutatóközpont
611.Biczók ZsuzsannaTermészettudományi Kutatóközpont
612.Cieger AndrásBölcsészettudományi Kutatóközpont
613.Rácz PiroskaBölcsészettudományi Kutatóközpont
614.Egyed-Gergely JúliaTársadalomtudományi Kutatóközpont
615.Katona NoémiTársadalomtudományi Kutatóközpont
616.Huszár ÁkosTársadalomtudományi Kutatóközpont
617.Sass BálintNyelvtudományi Kutatóközpont
618.Bánffy Eszter (MTA doktora)Bölcsészettudományi Kutatóközpont
619.Bodor ÁkosKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
620.Scheuring IstvánÖkológiai Kutatóközpont
621.Rékasi JánosTársadalomtudományi Kutatóközpont
622.Sebestyén AnnamáriaTársadalomtudományi Kutatóközpont
623.Dobos BalázsTársadalomtudományi Kutatóközpont
624.Magyar PéterTermészettudományi Kutatóközpont
625.Tálas EmíliaTermészettudományi Kutatóközpont
626.Varga KingaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
627.Janky BélaTársadalomtudományi Kutatóközpont
628.Ujházy NoémiCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
629.Bródy Luca SáraKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
630.Tinya FlóraÖkológiai Kutatóközpont
631.Könnyű BalázsÖkológiai Kutatóközpont
632.Lipták DánielBölcsészettudományi Kutatóközpont
633.Mohai Miklós PéterTermészettudományi Kutatóközpont
634.Balogh LídiaTársadalomtudományi Kutatóközpont
635.Garai-Édler EszterCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
636.Németh KrisztinaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
637.Hegedüs MárkKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
638.Pámer ZoltánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
639.Nemesi ZsófiaBölcsészettudományi Kutatóközpont
640.Hajdu TamásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
641.Brucker BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
642.Sági GáborRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
643.Wutzel Eszter EmíliaBölcsészettudományi Kutatóközpont
644.Sziklai Sára BíborBölcsészettudományi Kutatóközpont
645.Németh PéterCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
646.Kandrács ÁgnesTermészettudományi Kutatóközpont
647.Meiszter EnikőTermészettudományi Kutatóközpont
648.London GáborTermészettudományi Kutatóközpont
649.Pálosfalvi TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
650.Párisné dr Kocsis AndreaTermészettudományi Kutatóközpont
651.Csizmadia CsabánéTermészettudományi Kutatóközpont
652.Baranyai NóraKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
653.Erdős LászlóÖkológiai Kutatóközpont
654.Keller JuditKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
655.Dr. Sebestyén ZoltánTermészettudományi Kutatóközpont
656.Hézser Judit AmáliaBölcsészettudományi Kutatóközpont
657.Czirok István SándorTermészettudományi Kutatóközpont
658.Puskás FanniKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
659.Novákné Czégény ZsuzsannaTermészettudományi Kutatóközpont
660.Kovács ÉvaTársadalomtudományi Kutatóközpont
661.Szatmári ÁronBölcsészettudományi Kutatóközpont
662.Somorjai-Pellet KingaNyelvtudományi Kutatóközpont
663.Juhász KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
664.Lakatos TamásÖkológiai Kutatóközpont
665.Szilágyi AdriennBölcsészettudományi Kutatóközpont
666.Kaczmarczyk AdrienneBölcsészettudományi Kutatóközpont
667.Czelnai LeventeAgrártudományi Kutatóközpont
668.Dr. Szili Kovács TiborAgrártudományi Kutatóközpont
669.Villányi IlonaAgrártudományi Kutatóközpont
670.Varga SámuelTermészettudományi Kutatóközpont
671.Horn DánielKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
672.Pirkó BélaAgrártudományi Kutatóközpont
673.Szabó BrigittaAgrártudományi Kutatóközpont
674.Péter MártonTermészettudományi Kutatóközpont
675.Pintz JánosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
676.Koloh GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
677.Vass CsabaAgrártudományi Kutatóközpont
678.Gibárti SáraKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
679.László SzabolcsBölcsészettudományi Kutatóközpont
680.Gróf JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
681.Fecske DóraTermészettudományi Kutatóközpont
682.Fónagy AdrienAgrártudományi Kutatóközpont
683.Illéssy MiklósTársadalomtudományi Kutatóközpont
684.Fiáth RichárdTermészettudományi Kutatóközpont
685.Juhász EszterTermészettudományi Kutatóközpont
686.Juhász AndrásRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
687.Balbisi MirjamTermészettudományi Kutatóközpont
688.Pápai ImreTermészettudományi Kutatóközpont
689.Kocsis ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
690.Dévény ZoltánCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
691.dr. Varga SándorBölcsészettudományi Kutatóközpont
692.Gerő MártonTársadalomtudományi Kutatóközpont
693.Megyesi Gergely BoldizsárTársadalomtudományi Kutatóközpont
694.Bókony VeronikaAgrártudományi Kutatóközpont
695.Erőss ÁgnesCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
696.Borbély NoémiBölcsészettudományi Kutatóközpont
697.Laskai AnnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
698.Halm TamásNyelvtudományi Kutatóközpont
699.Vámos PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
700.Aszalós RékaÖkológiai Kutatóközpont
701.Horváth GyörgyTársadalomtudományi Kutatóközpont
702.Bán KittiTermészettudományi Kutatóközpont
703.Nagyné Dr. Bereczki LauraTermészettudományi Kutatóközpont
704.Elekes ZoltánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
705.Lányi EszterTermészettudományi Kutatóközpont
706.Gedeon CsongorAgrártudományi Kutatóközpont
707.Vajda KataRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
708.Harcos GergelyRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
709.Bartók IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
710.Gyáni GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
711.Bene MártonTársadalomtudományi Kutatóközpont
712.Nickel Vira RékaBölcsészettudományi Kutatóközpont
713.Benő AndrásAgrártudományi Kutatóközpont
714.Laczka CsillaTermészettudományi Kutatóközpont
715.Csurgó BernadettTársadalomtudományi Kutatóközpont
716.Gerber DánielBölcsészettudományi Kutatóközpont
717.Rebrus PéterNyelvtudományi Kutatóközpont
718.Peragovics TamásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
719.Zaválnij BogdánRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
720.Horváth FriderikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
721.Halász PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
722.Nagy Kornél István PhDBölcsészettudományi Kutatóközpont
723.Havas AttilaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
724.Dr. Batáry PéterÖkológiai Kutatóközpont
725.Eszik VeronikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
726.Horváth-Márjánovics DiánaBölcsészettudományi Kutatóközpont
727.Dr. Turai TündeBölcsészettudományi Kutatóközpont
728.Konrád MiklósBölcsészettudományi Kutatóközpont
729.Sarankó MártaBölcsészettudományi Kutatóközpont
730.Barany ImreRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
731.Juhász IstvánRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
732.Hernádi HildaAgrártudományi Kutatóközpont
733.Nagy GáborKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
734.Melis EszterBölcsészettudományi Kutatóközpont
735.Korom EszterÖkológiai Kutatóközpont
736.Ligeti Anna SáraTársadalomtudományi Kutatóközpont
737.Viczián OrsolyaAgrártudományi Kutatóközpont
738.Kopasz MariannaTársadalomtudományi Kutatóközpont
739.Bara Péter TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
740.Gárdos JuditTársadalomtudományi Kutatóközpont
741.Kalóczkai ÁgnesÖkológiai Kutatóközpont
742.Zsibók ZsuzsannaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
743.Barta BarbaraÖkológiai Kutatóközpont
744.Cselényi ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
745.Kerékfy MártonBölcsészettudományi Kutatóközpont
746.Pais JuditNyelvtudományi Kutatóközpont
747.Óvári ÁgnesKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
748.Balogh PéterKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
749.Patkós VeronikaTársadalomtudományi Kutatóközpont
750.Szilágyi AndrásTermészettudományi Kutatóközpont
751.Fehér KatalinKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
752.Gilyén AndrásRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
753.Ördög Virág IldikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
754.Kovács AndrásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
755.Váradi GyörgyKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
756.Béres LucaTermészettudományi Kutatóközpont
757.Daruka JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
758.Nagy ErikaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
759.Czifra DomonkosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
760.Vásárhelyi ZsókaÖkológiai Kutatóközpont
761.Bocsik BalázsBölcsészettudományi Kutatóközpont
762.Vass-Meyndt SzilviaAgrártudományi Kutatóközpont
763.Szőke Márton PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
764.Soltész-Katona EszterTermészettudományi Kutatóközpont
765.Masek ZsófiaBölcsészettudományi Kutatóközpont
766.Magdalena Garbacik-BalakowiczBölcsészettudományi Kutatóközpont
767.Szabó Ferenc JánosBölcsészettudományi Kutatóközpont
768.Németh ZsomborBölcsészettudományi Kutatóközpont
769.Rédey-Keresztény JánosBölcsészettudományi Kutatóközpont
770.Geambasu RékaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
771.Dr. Mester BélaBölcsészettudományi Kutatóközpont
772.Miátovics CsillaTársadalomtudományi Kutatóközpont
773.Kónya IstvánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
774.Virosztek DánielRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
775.Szeifert BeaBölcsészettudományi Kutatóközpont
776.Benedek ZsófiaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
777.Zsigmondné Balázs IldikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
778.Csóka PéterKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
779.Károlyi RóbertKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
780.Bárdits AnnaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
781.Medve-Bálint GergőTársadalomtudományi Kutatóközpont
782.Hegedüs BélaBölcsészettudományi Kutatóközpont
783.Csaplár-Degovics KrisztiánBölcsészettudományi Kutatóközpont
784.Jakab KristófTermészettudományi Kutatóközpont
785.Sándor AndrásRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
786.Nagy ZsoltBölcsészettudományi Kutatóközpont
787.Jakab DorottyaNyelvtudományi Kutatóközpont
788.Kocsis GabriellaBölcsészettudományi Kutatóközpont
789.Anas SemghouliTermészettudományi Kutatóközpont
790.Csercsik DávidKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
791.Mády KatalinNyelvtudományi Kutatóközpont
792.Frey SándorCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
793.Tóth István JánosKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
794.Sipos MáriaNyelvtudományi Kutatóközpont
795.Timár DávidNyelvtudományi Kutatóközpont
796.Dr. Szitár KatalinÖkológiai Kutatóközpont
797.Georgieva EkaterinaNyelvtudományi Kutatóközpont
798.Asztalos ErikaNyelvtudományi Kutatóközpont
799.Neubrandt István MartinKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
800.Borbás BenjáminBölcsészettudományi Kutatóközpont
801.Bíró AnikóKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
802.Falvayné Molnár MónikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
803.Adamik BélaNyelvtudományi Kutatóközpont
804.Lakatos PéterNyelvtudományi Kutatóközpont
805.Kohári AnnaNyelvtudományi Kutatóközpont
806.Opauszki HannaRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
807.Kun GáborRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
808.Horváth BrigittaNyelvtudományi Kutatóközpont
809.Molnár GyörgyKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
810.Zsömbörgi BernadettCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
811.Ádám AdriennCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
812.Lengyel BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
813.Vizinger ZsoltBölcsészettudományi Kutatóközpont
814.Gál JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
815.Szabó GyörgynéWigner Fizikai Kutatóközpont
816.Kutnyánszky AnikóWigner Fizikai Kutatóközpont
817.Oszlányi GáborWigner Fizikai Kutatóközpont
818.Fejes LászlóNyelvtudományi Kutatóközpont
819.Simonovits MiklosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
820.Szabó DánielTermészettudományi Kutatóközpont
821.Orgován ZoltánTermészettudományi Kutatóközpont
822.Nyiri JúliaWigner Fizikai Kutatóközpont
823.Nagy KingaTermészettudományi Kutatóközpont
824.Salamon PéterWigner Fizikai Kutatóközpont
825.Finta IstvánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
826.Dr. Szilágyi BenceTermészettudományi Kutatóközpont
827.Pápai MátyásWigner Fizikai Kutatóközpont
828.Anda GáborEnergiatudományi Kutatóközpont
829.Dr. Bokor MónikaWigner Fizikai Kutatóközpont
830.Dr. Szabó BeátaÖkológiai Kutatóközpont
831.Nagy ZoltánWigner Fizikai Kutatóközpont
832.Rátkai LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
833.Harsányi IldikóWigner Fizikai Kutatóközpont
834.Dr. Fedeles-Czeferner DóraBölcsészettudományi Kutatóközpont
835.Dr. Földes IstvánWigner Fizikai Kutatóközpont
836.Dr. Novák Tibor TamásTermészettudományi Kutatóközpont
837.Szilasné Jósva Júlia KatalinAgrártudományi Kutatóközpont
838.Barta DánielWigner Fizikai Kutatóközpont
839.Tegze MiklósWigner Fizikai Kutatóközpont
840.Ábrányi-Balogh PéterTermészettudományi Kutatóközpont
841.Piross Imre SándorÖkológiai Kutatóközpont
842.Ispán Ágota LídiaBölcsészettudományi Kutatóközpont
843.Hoyk EditKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
844.Balázs Ákos MiklósKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
845.Muth DánielKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
846.Czene SzabolcsWigner Fizikai Kutatóközpont
847.Hajnal MártonWigner Fizikai Kutatóközpont
848.Schlotter IldikóKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
849.Kováts ÉvaWigner Fizikai Kutatóközpont
850.Szita ÉvaAgrártudományi Kutatóközpont
851.Németh ZoltánWigner Fizikai Kutatóközpont
852.Keszegh BalázsRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
853.Egyed IldikóKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
854.Bajusz DávidTermészettudományi Kutatóközpont
855.Verle IlonaWigner Fizikai Kutatóközpont
856.Bíró LászlóBölcsészettudományi Kutatóközpont
857.Szőkéné Szegedi IlonaAgrártudományi Kutatóközpont
858.Kenesei IstvánNyelvtudományi Kutatóközpont
859.Hajdu CsabaWigner Fizikai Kutatóközpont
860.Bencédi GyulaWigner Fizikai Kutatóközpont
861.dr. Kiss TamásWigner Fizikai Kutatóközpont
862.Ilyés VirágKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
863.Kőrösi-Szabó PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
864.Molnár DánielTermészettudományi Kutatóközpont
865.Rohonczi JózsefnéAgrártudományi Kutatóközpont
866.Vadas SándornéAgrártudományi Kutatóközpont
867.Dudásné Tóth IzabellaAgrártudományi Kutatóközpont
868.Négyessy LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
869.Tomcsik AdriennWigner Fizikai Kutatóközpont
870.Tőke OrsolyaTermészettudományi Kutatóközpont
871.Heltai Botond IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
872.Ferenczi GergőNyelvtudományi Kutatóközpont
873.Holb ÉvaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
874.Laskai CsillaÖkológiai Kutatóközpont
875.Nyírő ZsannaTársadalomtudományi Kutatóközpont
876.Neumann EszterTársadalomtudományi Kutatóközpont
877.Gulyás GergelyBölcsészettudományi Kutatóközpont
878.Dr. Sziklai BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
879.Nagy Dénes LajosWigner Fizikai Kutatóközpont
880.Dr. Facskó Gábor IstvánWigner Fizikai Kutatóközpont
881.Dr. Kovács PéterWigner Fizikai Kutatóközpont
882.Mayer BalázsKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
883.Szabó RékaNyelvtudományi Kutatóközpont
884.Kamarás KatalinWigner Fizikai Kutatóközpont
885.Frenkel PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
886.Hajdú IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
887.May NóraTermészettudományi Kutatóközpont
888.Szakonyi ErzsébetRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
889.Dr. Wolf GyörgyWigner Fizikai Kutatóközpont
890.Dr. Váry MiklósKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
891.Hámori ÁgnesNyelvtudományi Kutatóközpont
892.Horváti KataTermészettudományi Kutatóközpont
893.Bakró-Nagy MarianneBölcsészettudományi Kutatóközpont
894.Rákai OrsolyaBölcsészettudományi Kutatóközpont
895.Penc KarloWigner Fizikai Kutatóközpont
896.Márton ZsuzsannaÖkológiai Kutatóközpont
897.Lubics AttilaWigner Fizikai Kutatóközpont
898.Fekete ErzsébetTermészettudományi Kutatóközpont
899.Kerekes LiliTermészettudományi Kutatóközpont
900.Vincze AndreaTermészettudományi Kutatóközpont
901.Hegedűs LászlónéTermészettudományi Kutatóközpont
902.Simény BeátaBölcsészettudományi Kutatóközpont
903.Erdélyi-Molnár KláraBölcsészettudományi Kutatóközpont
904.Németh BrigittaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
905.Kele PéterTermészettudományi Kutatóközpont
906.Bednárik JánosBölcsészettudományi Kutatóközpont
907.Bakó ImreTermészettudományi Kutatóközpont
908.Oravecz ViktóriaBölcsészettudományi Kutatóközpont
909.Gyenis BalázsBölcsészettudományi Kutatóközpont
910.Hangai AttilaBölcsészettudományi Kutatóközpont
911.Boka LászlóBölcsészettudományi Kutatóközpont
912.Balogh MargitBölcsészettudományi Kutatóközpont
913.Dr. Bakó TamásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
914.Somogyi MónikaBölcsészettudományi Kutatóközpont
915.Gregor KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
916.Svindt VeronikaNyelvtudományi Kutatóközpont
917.Varga Viktória BorbálaBölcsészettudományi Kutatóközpont
918.Kopena RenátaÖkológiai Kutatóközpont
919.Tóth ÁgnesTársadalomtudományi Kutatóközpont
920.Dr. Bíró Gábor IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
921.Karakas AlexandraBölcsészettudományi Kutatóközpont
922.Gárdai KingaNyelvtudományi Kutatóközpont
923.Kőnig BálintTermészettudományi Kutatóközpont
924.Nádai Zsófia CsillaBölcsészettudományi Kutatóközpont
925.Zatykó CsillaBölcsészettudományi Kutatóközpont
926.Kurbucz MarcellWigner Fizikai Kutatóközpont
927.Bognár SzabinaBölcsészettudományi Kutatóközpont
928.Csizmadia PetraTermészettudományi Kutatóközpont
929.Erdős PéterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
930.Gengeliczky AtinaÖkológiai Kutatóközpont
931.Vereckei AndrásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
932.Krausz SarahTermészettudományi Kutatóközpont
933.Chronowski NóraTársadalomtudományi Kutatóközpont
934.Deczki SaroltaBölcsészettudományi Kutatóközpont
935.Olt GergelyTársadalomtudományi Kutatóközpont
936.Harsányi AntalBölcsészettudományi Kutatóközpont
937.Szilágyi ZsoltBölcsészettudományi Kutatóközpont
938.Dr. Hencz MátyásFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
939.Horel ÁgotaAgrártudományi Kutatóközpont
940.Bánhidi-Madaras SzilviaTermészettudományi Kutatóközpont
941.Kiss ViktóriaBölcsészettudományi Kutatóközpont
942.Vertesi PeterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
943.Szinger-Szilágyi VeronikaEnergiatudományi Kutatóközpont
944.Bajnok KatalinEnergiatudományi Kutatóközpont
945.Pajkossy TamásTermészettudományi Kutatóközpont
946.Fülöp KrisztinaTársadalomtudományi Kutatóközpont
947.Papp GáborFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
948.Czanik CsengeFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
949.Gyenese IlonaNyelvtudományi Kutatóközpont
950.Dr. Éva CsabaAgrártudományi Kutatóközpont
951.Tompos AndrásTermészettudományi Kutatóközpont
952.Zakariás IldikóTársadalomtudományi Kutatóközpont
953.Tapolczai KálmánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
954.Pálinkás JózsefAtommagkutató Intézet
955.Dr. Barta VeronikaFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
956.Kondor ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
957.Maróti BoglárkaEnergiatudományi Kutatóközpont
958.Kovai CecíliaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
959.Timár JuditKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
960.dr. Csikor FerencWigner Fizikai Kutatóközpont
961.Kuslits Lukács BenedekFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
962.Balla GyörgyiTermészettudományi Kutatóközpont
963.Szabó AttilaÖkológiai Kutatóközpont
964.Koczor-Bagarus AnitaAgrártudományi Kutatóközpont
965.Gyarmathy ÉvaTermészettudományi Kutatóközpont
966.Kas BenceNyelvtudományi Kutatóközpont
967.Fülöp MártaTermészettudományi Kutatóközpont
968.Lőrincz Viktor OlivérTársadalomtudományi Kutatóközpont
969.Varga DánielRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
970.Sági ÁgnesBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
971.Kőhalmi FruzsinaÖkológiai Kutatóközpont
972.Trif LászlóTermészettudományi Kutatóközpont
973.Világos BlankaCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
974.Korányi DávidÖkológiai Kutatóközpont
975.Csecserits AmikóÖkológiai Kutatóközpont
976.Somogyi SzilviaBölcsészettudományi Kutatóközpont
977.Kovács Dániel AttilaBölcsészettudományi Kutatóközpont
978.Horváthné Ács KatóBölcsészettudományi Kutatóközpont
979.Tardos GáborRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
980.Pyber LászlóRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
981.Kasztovszky ZsoltEnergiatudományi Kutatóközpont
982.Békési EszterFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
983.Maga BalázsRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
984.Szabó BeátaTermészettudományi Kutatóközpont
985.Csókás DánielTermészettudományi Kutatóközpont
986.Dr. Orosz FerencTermészettudományi Kutatóközpont
987.Li HuanBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
988.Dr. Mészáros BoglárkaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
989.Krassován KrisztinaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
990.Gál Blanka AlexandraBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
991.dr. Horváth HajnalkaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
992.Szabó GyöngyiBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
993.Bánó BálintBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
994.Rácz MelindaTermészettudományi Kutatóközpont
995.Preiszner BálintBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
996.Dr. Lemperger IstvánFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
997.Csurilla GergelyKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
998.Szűcs LeventeBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
999.Dr. Perkins KlaudiaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1000.Tóth-Szabó TímeaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1001.Kovács ZsófiaAgrártudományi Kutatóközpont
1002.Burányi MátéBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1003.Dr. Gribovszki Katalin EszterFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1004.Kis MariannBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1005.Dudás ÁdámTermészettudományi Kutatóközpont
1006.Laborczi AnnamáriaAgrártudományi Kutatóközpont
1007.Dr. Czeglédi IstvánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1008.Novák ZoltánBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1009.Nemes ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1010.Feischmidt MargitTársadalomtudományi Kutatóközpont
1011.Zsigmond CsillaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1012.Engel BotondTermészettudományi Kutatóközpont
1013.Biró PéterKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1014.Takács JánosAgrártudományi Kutatóközpont
1015.Tóth ViktorBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1016.Bod RékaTermészettudományi Kutatóközpont
1017.Dr. Szabó-Molnár ÉvaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1018.Bartha AttilaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1019.Temeleitner LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
1020.Tóthné Gulyás Tímea MagdolnaAgrártudományi Kutatóközpont
1021.Havasi KrisztinaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1022.Fehér Péter PálTermészettudományi Kutatóközpont
1023.Martinek AnikóAgrártudományi Kutatóközpont
1024.Környei ZsuzsannaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1025.Gajduschek GyörgyTársadalomtudományi Kutatóközpont
1026.Császár EszterKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1027.Bozsik IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
1028.Blazsek MartinKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1029.Varga ViktorKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1030.Balla GyulaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1031.Demeter KornélKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1032.Erdélyi FerencKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1033.Vajda RózaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1034.Aliczki ManóKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1035.Holderith NoemiKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1036.Máté ZoltánKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1037.Petrovszki JuditBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1038.Timár ÁdámRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1039.Dr. Szabó Pál TamásTermészettudományi Kutatóközpont
1040.Borhegyi ZsoltKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1041.Dr. Sinkó RichárdKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1042.Bárdos DánielBölcsészettudományi Kutatóközpont
1043.Földi PéterKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1044.Király BálintKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1045.Lukács István PaulKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1046.Lukács AnnaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1047.dr. Balogh MagdolnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1048.Gál GergőKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1049.Simon JankaAgrártudományi Kutatóközpont
1050.Nonn MelindaTermészettudományi Kutatóközpont
1051.Mikos ÉvaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1052.Orosz ÁronKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1053.Lyakhova VictoriaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1054.Farkas GáborKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1055.Tod PálKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1056.Bernát GáborBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1057.Dr. Marótiné Kiszely MártaFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1058.Papp-Balogh AndreaTermészettudományi Kutatóközpont
1059.Szabó ÍriszKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1060.Horváth SándorBölcsészettudományi Kutatóközpont
1061.Klébert SzilviaTermészettudományi Kutatóközpont
1062.Lakatos JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
1063.Vizi Péter MárkKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1064.Specziár AndrásBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1065.Bürgés JózsefBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1066.Berkes TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
1067.Dr. Donkó ZoltánWigner Fizikai Kutatóközpont
1068.Csóka EndreRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1069.Nagy DánielRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1070.Bozsó IstvánFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1071.Gaál Zsófia AnnaTermészettudományi Kutatóközpont
1072.Csákó JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
1073.Hámori Nagy ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1074.Péter LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
1075.Seres Szabina NikolettaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1076.Kondi NikolettaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1077.Elekes MártonRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1078.Révész TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
1079.Bubryák OrsolyaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1080.Ricz JuditKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1081.Lukács ÁronÖkológiai Kutatóközpont
1082.Csóka GyőzőRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1083.Kubasch AlexanderRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1084.Kolossváry IstvánRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1085.Sali AttilaRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1086.Maróthy Róbert DánielKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1087.Kántor IzoldaTermészettudományi Kutatóközpont
1088.Kroó AndrásRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1089.Sánta SáraBölcsészettudományi Kutatóközpont
1090.Artner AnnamáriaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1091.Szabó András PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
1092.Tóth JuditTermészettudományi Kutatóközpont
1093.Papp JúliaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1094.Scheibner TamásBölcsészettudományi Kutatóközpont
1095.Gábris AurélWigner Fizikai Kutatóközpont
1096.Lővei PálBölcsészettudományi Kutatóközpont
1097.Papp GáborBölcsészettudományi Kutatóközpont
1098.Dr. Svigruha RékaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1099.Vajda-Kiss OlgaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1100.Csukás KárolyWigner Fizikai Kutatóközpont
1101.Máté LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
1102.Kovács LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
1103.Dr. Apáti ÁgotaTermészettudományi Kutatóközpont
1104.Horváth DezsőWigner Fizikai Kutatóközpont
1105.Demeter GaborBölcsészettudományi Kutatóközpont
1106.Mergenthaler EmeseAgrártudományi Kutatóközpont
1107.Forrai BotondRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1108.Vértesi RóbertWigner Fizikai Kutatóközpont
1109.Máté MihályWigner Fizikai Kutatóközpont
1110.Toth KatalinKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1111.Horváth RichárdBölcsészettudományi Kutatóközpont
1112.Zimborás ZoltánWigner Fizikai Kutatóközpont
1113.Huszár JózsefTársadalomtudományi Kutatóközpont
1114.May ZoltánTermészettudományi Kutatóközpont
1115.Dr. habil. Türk AttilaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1116.Kiss László FerencWigner Fizikai Kutatóközpont
1117.Kuntz NóraWigner Fizikai Kutatóközpont
1118.Buzás AttilaFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1119.Solymos AdriánWigner Fizikai Kutatóközpont
1120.Sárközi Ildikó GyöngyvérBölcsészettudományi Kutatóközpont
1121.Faragó DávidBölcsészettudományi Kutatóközpont
1122.Hangos KatalinSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1123.Vankó GyörgyWigner Fizikai Kutatóközpont
1124.Nagy TiborTermészettudományi Kutatóközpont
1125.Sütő AndrásWigner Fizikai Kutatóközpont
1126.Beke DávidWigner Fizikai Kutatóközpont
1127.Kató IstvánKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1128.Hévizi OttóBölcsészettudományi Kutatóközpont
1129.Számel KataTársadalomtudományi Kutatóközpont
1130.Tagai GergelyKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1131.Hönich HelénaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1132.Sárközi Andrea BernadettBölcsészettudományi Kutatóközpont
1133.Tóth GergőKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1134.Stippinger MarcellWigner Fizikai Kutatóközpont
1135.Hegedüs IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
1136.Friedery RékaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1137.Tóth László MártonRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1138.Szabó JohnKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1139.Oborni TerézBölcsészettudományi Kutatóközpont
1140.Pozsár KrisztinaWigner Fizikai Kutatóközpont
1141.Hites SándorBölcsészettudományi Kutatóközpont
1142.Bortel GáborWigner Fizikai Kutatóközpont
1143.Kovács Bianka GinaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1144.Dr. Kluge GyulaWigner Fizikai Kutatóközpont
1145.Alkéri FerencKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1146.Barta GáborRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1147.László LorettaTermészettudományi Kutatóközpont
1148.Layous RóbertKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1149.Kalavszky ZsófiaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1150.Boza IstvánKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1151.Schmal DánielBölcsészettudományi Kutatóközpont
1152.Nemes-Jakab ÉvaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1153.Ráth BalázsRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1154.Varga ZoltánBölcsészettudományi Kutatóközpont
1155.Szentesi EditBölcsészettudományi Kutatóközpont
1156.Mikecz DánielTársadalomtudományi Kutatóközpont
1157.Dr. Uszkai AndreaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1158.Biczók LászlóTermészettudományi Kutatóközpont
1159.Somogyvári ZoltánWigner Fizikai Kutatóközpont
1160.Csukovits EnikőBölcsészettudományi Kutatóközpont
1161.Tringli IstvánBölcsészettudományi Kutatóközpont
1162.Pusztai TamásWigner Fizikai Kutatóközpont
1163.Pirger ZsoltBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1164.Pap DánielKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1165.Kappanyos AndrásBölcsészettudományi Kutatóközpont
1166.Szabó DorottyaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1167.Hegedüs KristófTermészettudományi Kutatóközpont
1168.Csontos TamásKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1169.Borgos AnnaTermészettudományi Kutatóközpont
1170.Pitrik JózsefWigner Fizikai Kutatóközpont
1171.Mikle GyörgyKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1172.Móré TündeBölcsészettudományi Kutatóközpont
1173.Tanka TiborWigner Fizikai Kutatóközpont
1174.Szalay Szilárd, PhDWigner Fizikai Kutatóközpont
1175.Balog Boldizsár ZsoltKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1176.Kőrös DorottyaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1177.Nagy PéterTermészettudományi Kutatóközpont
1178.Vida GyulaAgrártudományi Kutatóközpont
1179.Laczkó GergelyTermészettudományi Kutatóközpont
1180.Dr. Kiss AnitaÖkológiai Kutatóközpont
1181.Nagy Lóránt PhDRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1182.Tömöry MiklósBölcsészettudományi Kutatóközpont
1183.dr. Tolnai Zoltán JánosAgrártudományi Kutatóközpont
1184.Fejérdy AndrásBölcsészettudományi Kutatóközpont
1185.Bór JózsefFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1186.Podhorányi ZsoltBölcsészettudományi Kutatóközpont
1187.Sztankovits GergelyBölcsészettudományi Kutatóközpont
1188.Weisz BoglárkaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1189.Dr. Dernovics MihályAgrártudományi Kutatóközpont
1190.Derzsi ArankaWigner Fizikai Kutatóközpont
1191.Madarász ÁdámTermészettudományi Kutatóközpont
1192.Győri ErzsébetFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1193.Pintér CsillaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1194.Székely AnnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1195.Hettyey AttilaAgrártudományi Kutatóközpont
1196.Herner Sharma HimaniAgrártudományi Kutatóközpont
1197.Bujdosó LászlóWigner Fizikai Kutatóközpont
1198.Bernáth LászlóBölcsészettudományi Kutatóközpont
1199.Szabolcsi ZsoltTársadalomtudományi Kutatóközpont
1200.Kolok Balázs CsegőRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1201.Lakatos Kinga MelindaTermészettudományi Kutatóközpont
1202.Gulyás BorbálaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1203.Sudár BalázsBölcsészettudományi Kutatóközpont
1204.Rácz Balázs ViktorBölcsészettudományi Kutatóközpont
1205.Berki MártonKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1206.Nagy KatalinAgrártudományi Kutatóközpont
1207.Pesti KrisztinaKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1208.Martí TiborBölcsészettudományi Kutatóközpont
1209.Horváth EszterBölcsészettudományi Kutatóközpont
1210.Dr. Kunfi AttilaTermészettudományi Kutatóközpont
1211.Lelleiné Kovács EszterÖkológiai Kutatóközpont
1212.Gombos LászlóBölcsészettudományi Kutatóközpont
1213.Pancsa Rita AnnaTermészettudományi Kutatóközpont
1214.Dr. Berzy TamásAgrártudományi Kutatóközpont
1215.Olasz András MiklósWigner Fizikai Kutatóközpont
1216.Kővári RékaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1217.Rakovics ZsófiaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1218.Kacskovics BalázsWigner Fizikai Kutatóközpont
1219.Dr. Árva DiánaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1220.Fiala-Butora JánosTársadalomtudományi Kutatóközpont
1221.Horváth CsabaTermészettudományi Kutatóközpont
1222.Ablonczy BalázsBölcsészettudományi Kutatóközpont
1223.Molnár LászlóCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
1224.Navin Kumar DwivediFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1225.Sóvári BenceTermészettudományi Kutatóközpont
1226.Máté ZsuzsannaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1227.László PéterAgrártudományi Kutatóközpont
1228.Mészáros JánosAgrártudományi Kutatóközpont
1229.Kolumbán JózsefRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1230.Messing VeraTársadalomtudományi Kutatóközpont
1231.Berkes IstvánRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1232.Schefler GergőRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1233.Csepregi-Heilmann EszterAgrártudományi Kutatóközpont
1234.Pluhár EmeseBölcsészettudományi Kutatóközpont
1235.Kelemen BettinaAgrártudományi Kutatóközpont
1236.Varga EszterRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1237.Ghosh AritraRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1238.Galambosi PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
1239.Skorka RenátaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1240.Dr. Horváth János GyörgyTermészettudományi Kutatóközpont
1241.Bombicz PetraTermészettudományi Kutatóközpont
1242.dr. Szilágyi Edit OlgaWigner Fizikai Kutatóközpont
1243.Bojtár MártonTermészettudományi Kutatóközpont
1244.Jurkó ViktóriaAgrártudományi Kutatóközpont
1245.Pabar SándorAgrártudományi Kutatóközpont
1246.Visy BeatrixBölcsészettudományi Kutatóközpont
1247.Acsády JuditTársadalomtudományi Kutatóközpont
1248.Papp ZsófiaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1249.Gárdos BálintTársadalomtudományi Kutatóközpont
1250.Csata ZsomborTársadalomtudományi Kutatóközpont
1251.Horváth ZitaAgrártudományi Kutatóközpont
1252.Kovácsné Báti AnikóBölcsészettudományi Kutatóközpont
1253.Kiss MártaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1254.Tóth Bálint AndrásRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1255.Péczka NikolettTermészettudományi Kutatóközpont
1256.Kulcsár GabriellaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1257.Kovács Szitkay EszterTársadalomtudományi Kutatóközpont
1258.Dr. Kecskés D. GusztávBölcsészettudományi Kutatóközpont
1259.Gugán KatalinNyelvtudományi Kutatóközpont
1260.Róbert PéterTársadalomtudományi Kutatóközpont
1261.Kőszeghy LeaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1262.Dr. Takács VirágKísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1263.Horváth DzseniferAgrártudományi Kutatóközpont
1264.Illés Szabolcs LeventeBölcsészettudományi Kutatóközpont
1265.Kóczán Katalin MáriaTermészettudományi Kutatóközpont
1266.Héberger KárolyTermészettudományi Kutatóközpont
1267.Barbély EnikőFöldfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
1268.Balázs AndreaNyelvtudományi Kutatóközpont
1269.Paksi Veronika MagdolnaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1270.Klement JuditBölcsészettudományi Kutatóközpont
1271.Szécsy OrsolyaAgrártudományi Kutatóközpont
1272.Dr. Pálffy GézaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1273.Hilbert BálintTársadalomtudományi Kutatóközpont
1274.Cserteg TamásSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1275.Románszki LorándTermészettudományi Kutatóközpont
1276.Szakacs GergelyTermészettudományi Kutatóközpont
1277.Kotschy AndrásTermészettudományi Kutatóközpont
1278.Hevesi IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
1279.Németh KittiÖkológiai Kutatóközpont
1280.Schád ÉvaTermészettudományi Kutatóközpont
1281.Dr. Végh Barbara MártaTermészettudományi Kutatóközpont
1282.Vargha Fruzsina SáraNyelvtudományi Kutatóközpont
1283.Kocsis ZsuzsannaNyelvtudományi Kutatóközpont
1284.Albitz KrisztiánTermészettudományi Kutatóközpont
1285.Körösényi AndrásTársadalomtudományi Kutatóközpont
1286.Póti Ádám LeventeTermészettudományi Kutatóközpont
1287.Apor PéterBölcsészettudományi Kutatóközpont
1288.Bogáti IldikóRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1289.Fodor GyulaWigner Fizikai Kutatóközpont
1290.Topál JózsefTermészettudományi Kutatóközpont
1291.Lipták KataTermészettudományi Kutatóközpont
1292.Gerdán CsongorTermészettudományi Kutatóközpont
1293.Alexa AnitaTermészettudományi Kutatóközpont
1294.Dr. Garab GyőzőSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1295.Gervai JuditTermészettudományi Kutatóközpont
1296.Dr. Vizsnyiczai Gaszton ViktorSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1297.Hamza AndreaTermészettudományi Kutatóközpont
1298.Dr. Glatz Ferenc AttilaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1299.Dr. Imre TímeaTermészettudományi Kutatóközpont
1300.Radványi Patrik TamásSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1301.Kukucska ÁkosSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1302.Szakács Lili KataSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1303.Háy BorbálaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1304.Jenei SándorSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1305.Dr. Daraba AndreeaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1306.Jóvári PálWigner Fizikai Kutatóközpont
1307.Ács JuditSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1308.Tóth PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1309.Könyves VeraSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1310.Pach JanosRényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
1311.Dr. Bálint BalázsSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1312.Szabó PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1313.Racskóné Dr. Domonkos IldikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1314.dr. Fehér TamásSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1315.Tóth DánielSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1316.Békés CsabaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1317.Chang LiuSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1318.Tamási TímeaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1319.Ohnmacht MagdolnaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1320.Takács EmmaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1321.dr. Simon JózsefTermészettudományi Kutatóközpont
1322.Silhavy DánielSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1323.Keresztes AttilaTermészettudományi Kutatóközpont
1324.Kuna Gergely IstvánSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1325.Dr. Kozma-Bognárné Dr. Hajdu AnitaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1326.Fábián BenceSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1327.Hoyk ZsófiaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1328.Dr. Czigler IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
1329.Dr. Földesy PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1330.Balla AnnamáriaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1331.Turiák LillaTermészettudományi Kutatóközpont
1332.Boros VivienÖkológiai Kutatóközpont
1333.Husz IldikóTársadalomtudományi Kutatóközpont
1334.Szatmári Eszter ZitaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1335.Ökrös ZsuzsannaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1336.Fazekas K. KatalinSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1337.Telbisz Ágnes MáriaTermészettudományi Kutatóközpont
1338.Balogh DánielSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1339.Sipos-Szabó LeventeTermészettudományi Kutatóközpont
1340.Holczbauer TamásTermészettudományi Kutatóközpont
1341.Magyar ÁrpádCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
1342.Hovári MiklósSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1343.Novodárszki GyulaTermészettudományi Kutatóközpont
1344.Dávidházimé Magyar BeátaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1345.Kenesi ErzsébetSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1346.Makra MátéSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1347.Bergmann JúliaSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1348.Szépvölgyi JánosTermészettudományi Kutatóközpont
1349.Lima Rui DánielSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1350.Lima Hilda AnikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1351.Tóth-Deme ZsuzsannaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1352.Tóth Szilvia ZitaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1353.Dénes Csaba AntalSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1354.Barthos RóbertTermészettudományi Kutatóközpont
1355.Hámori GyörgyTermészettudományi Kutatóközpont
1356.Nagy RózaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1357.Abonyi CsillaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1358.Farkas AttilaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1359.Dr. Szabó AnikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1360.Kiss EdinaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1361.Unk IldikóSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1362.Tóth DávidSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1363.Dobrovoczki PéterSzámítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
1364.Dr. Patyi GáborSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1365.Király MártonEnergiatudományi Kutatóközpont
1366. Valuch TiborTársadalomtudományi Kutatóközpont
1367.Varga BálintWigner Fizikai Kutatóközpont
1368.Kálmán OrsolyaWigner Fizikai Kutatóközpont
1369.Dr. Barsi BoglárkaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1370.Babai DánielBölcsészettudományi Kutatóközpont
1371.Orbán LászlóTámogatott Kutatócsoportok
1372. Lombos OrsolyaKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1373. Jólesz ZsófiaWigner Fizikai Kutatóközpont
1374. László ZitaBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
1375.Káli GyörgyEnergiatudományi Kutatóközpont
1376.Wilhelm ImolaSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1377. Dencső MártonAgrártudományi Kutatóközpont
1378. Borsi VeraNyelvtudományi Kutatóközpont
1379. Jóna LászlóKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
1380.Szádoczki VeraTámogatott Kutatócsoportok
1381.Kisdi KláraTámogatott Kutatócsoportok
1382.Rédei TamásÖkológiai Kutatóközpont
1383. Baranyai EszterÖkológiai Kutatóközpont
1384. Arany IldikóÖkológiai Kutatóközpont
1385. Bárány TiborÖkológiai Kutatóközpont
1386.Hartmann BálintEnergiatudományi Kutatóközpont
1387.Kaló PéterSzegedi Biológiai Kutatóközpont
1388.Ünnep RenátaEnergiatudományi Kutatóközpont
1389.Németh KatalinÖkológiai Kutatóközpont
1390. Dr. John GaitEnergiatudományi Kutatóközpont
1391. Csernyák HajnalkaNyelvtudományi Kutatóközpont
1392.Kacskovics-Reményi AndreaNyelvtudományi Kutatóközpont
1393.Földvári GáborÖkológiai Kutatóközpont
1394. Faigel GyulaWigner Fizikai Kutatóközpont
1395. Bucsics KatalinBölcsészettudományi Kutatóközpont
1396. Boza GergelyÖkológiai Kutatóközpont
1397. Ábrahám PéterCsillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
1398.Fierpasz ÁdámÖkológiai Kutatóközpont
1399. Sinkovics BálintEnergiatudományi Kutatóközpont
1400.Barancsuk LillaEnergiatudományi Kutatóközpont
1401.Markó MártonEnergiatudományi Kutatóközpont
1402.Belgya TamásEnergiatudományi Kutatóközpont
1403.Semegi RichárdEnergiatudományi Kutatóközpont
1404.Dr. Homlok RenátaEnergiatudományi Kutatóközpont
1405. Dr. Tegze AnnaEnergiatudományi Kutatóközpont
1406. Kovács KrisztinaEnergiatudományi Kutatóközpont
1407.Bencsura ÁkosTermészettudományi Kutatóközpont
1408. Árendás ZsuzsannaTársadalomtudományi Kutatóközpont
1409. Meiszterics EnikőTársadalomtudományi Kutatóközpont
1410.Abonyi AndrásÖkológiai Kutatóközpont
1411.Szakáll AnnaBölcsészettudományi Kutatóközpont
1412.Szikra Dorottya Társadalomtudományi Kutatóközpont
1413. Polyák GáborTársadalomtudományi Kutatóközpont
1414. Varga ViktorEnergiatudományi Kutatóközpont
1415.Botka BeaEnergiatudományi Kutatóközpont
1416. Eötvös Csaba BélaTámogatott Kutatócsoportok

ATK TAKI és NÖVI dolgozóinak közös levele Dr. Gulyás Balázs HUN-REN elnök részére

Dr. Gulyás Balázs
HUN-REN Elnök
1052 Budapest, Piarista utca 4.

2024. február 28.

Tisztelt Elnök Úr!

A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont két nagy múltú, nemzetközileg ismert és számontartott intézete (Növényvédelmi Intézet, Talajtani Intézet) régebbi hibás döntések és mulasztások eredményeként, példa nélküli helyzetbe került. A két intézet Herman Ottó úti kutatótömbjeit, amelyek már több mint 100 éve otthont adnak ezen szakterületek kutatásainak a „fejünk fölül” és tudtunk nélkül az egész teleppel együtt átadták a MATE-nek (2020. évi CXLII. törvény a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról).
Az új tulajdonos ismert szándéka az egész ingatlan-együttes eladás útján történő értékesítése, ezért mindent megtesz a két intézet eltávolítása érdekében. A fenntartónak ilyen esetben kötelessége lenne egy másik, megfelelő méretű és műszaki színvonalú ingatlant biztosítani, ám a mi esetünkben ez nem így történik. Közös célunk az eddig elért tudományos eredmények, adatbázisok megőrzése, fenntartása és tovább fejlesztése, nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése és innováció folytatása. Ehhez jelenleg a feltételek biztosítottak, azonban az új működési helyszínként szóba jöhető, eddig más célra használt ingatlanok mérete és leromlott állapota ezt nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben tennék lehetővé, előre vetítve a nagyfokú létszámcsökkenést és a tudományos színvonal esésének veszélyét. Úgy gondoljuk, hogy a fenntartó és az érintett intézetek érdeke is azt diktálja, hogy a kutatómunka zavartalanul folyhasson a jelenlegi telephelyeken mindaddig, amíg teljesen el nem készül az új telephely, ahol zökkenőmentesen lehet a tevékenységeket tovább folytatni.

A HUN-REN ATK (Agrártudományi Kutatóközpont) dolgozóiként a következő kérdésekkel fordulunk Önhöz – mint az intézményhálózat fenntartójához, irányítójához és működtetőjéhez:

  1. Mi indokolja azt, hogy a TAKI és NÖVI intézeteknek ki kell költözniük a Herman Ottó úti ingatlanból? Tudomásunk szerint a MATE-nak nincs jogalapja arra, hogy minket kiköltözésre kényszerítsen, semmilyen határozott idejű szerződés az ATK és a MATE között nem köttetett. Mint közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású egyetem, a MATE felelősséggel tartozik a 2020-as törvény által a részére juttatott ingatlanokban működő közintézmények zavartalan működésének biztosításáért. Az évtizedek óta az ingatlanokban működő intézményektől méltányos kártalanítás és a működésükhöz létfontosságú ingatlanok biztosítása nélkül a költözés nem elvárható.
  2. A HUN-REN illetve korábban az ELKH miért nem járt el az általa irányított és fenntartott ATK érdekeit érvényesítve a Herman Ottó úti ingatlan ügyében a MATE-vel szemben? Folytatott-e tárgyalásokat a HUN-REN az intézetek helyben maradásának érdekében? Ha igen, és ezek eredménytelennek bizonyultak, terveznek-e jogi lépéseket tenni a MATE-val szemben?
  3. Mi indokolja azt, hogy a Herman Ottó úti ingatlanból gyorsított ütemben kell kiköltözniük az intézeteknek? Tudjuk, hogy a költözés és a felújítás költsége meg fogja haladni a közbeszerzési értékhatárt, így az erőltetett, gyorsított ütemi költözés során, amint elértük a közbeszerzési értékhatárt le kell állni, meg kell várni a még csak meg sem tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatását. Ráadásul az irodai munka és a labormunka általában nem választható el élesen, így a több ütemben tervezett költözés során hosszabb leállásokkal kell számolni a kutatómunkában.
  4. Mi indokolja a NÖVI MTA tulajdonában lévő, Julianna majori telephelyének (1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.) kiköltöztetését, figyelemmel arra, hogy nem tudunk semmilyen hivatalos szakvéleményről, amely ezt a lépést indokolná?
  5. Amennyiben az intézetek kiköltözése megtörténik, akkor a HUN-REN az ideiglenes elhelyezési helyszínen megszabott ingatlan bérleti díjjal megemelt összeget fog-e biztosítani az intézetek költségvetésében mindaddig, amíg meg nem épülnek a végleges elhelyezést szolgáló kutatótömbök?
    Kérjük, hogy írásos válaszát szíveskedjen elküldeni a Kutatóközpont főigazgatójának, igazgatóinak és üzemi tanács elnökeinek és a TDDSZ elnökének, valamint kérjük, hogy egy fórum keretében ismertesse álláspontját a kutatóintézet dolgozóival a fenti kérdésekben.
    Amíg a két kutatóhely számára a színvonalas kutatási tevékenység végzését lehetővé tévő ingatlanba történő áthelyezés kérdése az intézetek számára is megnyugtató módon le nem zárul, a költözés gyakorlati végrehajtásában való közreműködésünk nem várható el.

Tisztelettel,

A HUN-REN ATK TAKI és NÖVI dolgozói

A levél tartalmával írásos nyilatkozat formájában 102 számú dolgozó egyetértett.

A két intézetben dolgozók száma nagyjából: 166

Levelet kapják még:
HUN-REN Vezérigazgatója (Jakab Roland)
HUN-REN Irányító testület tagjai (Prof. Dr. Ádám Veronika, Prof. Dr. Bollobás Enikő, Prof. Dr. Charaf Hassan, Jakab Roland, Prof. Dr. Kovács Melinda Beatrix, Prof. Dr. Szabó Gábor, Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár)
HUN-REN Tanácsadó Testület (Prof. Em. Alexander J.B. Zehnder, Prof. Nam-Joon Cho, Prof. Chantal Delsol, Prof. Steve Evans, David P. Goldman, Prof. Michael Kaschke, Prof. Lam Khin Yong, Prof. Módy István, Prof. Richard G. Pestell, Melanie Seymour)
Kontschán Jenő HUN-REN ATK főigazgató, és NÖVI igazgató
Pásztor László HUN-REN ATK TAKI igazgató
Fodor Nándor HUN-REN ATK MGI igazgató
ATK TAKI Üzemi Tanács
ATK NÖVI Üzemi Tanács
ATK MGI Üzemi Tanács