Rólunk

A kezdetek

A pártállam első legális ellenzéki szervezete, a TDDSZ 1988. május 14-én alakult meg 1028 alapító taggal. Az alapítók felsőoktatási intézményekben, közgyűjteményekben, kiadóknál és egyéb, a tudománnyal szorosabb vagy lazább kapcsolatban lévő munkahelyen dolgoztak. Céljuk a demokratikus jogállamhoz vezető békés átalakulás elősegítése és ennek részeként a munkáltatóktól, a pártoktól és a kormánytól független demokratikus szakszervezeti mozgalom csírájának megteremtése volt. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának egyik alapító tagja volt és küldötteik a LIGA képviseletében részt vettek az Ellenzéki Kerekasztal munkájában is. Az első szabadon választott Országgyűlésben több mint 60 alapító tagjuk volt képviselő a hat parlamenti párt valamelyikének tagjaként.

Az újraformálódás

A TDDSZ taglétszáma a kétezres években jelentősen lecsökkent. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közötti vita kapcsán az Akadémia kutatóhálózatának dolgozói érezték úgy, hogy érdekvédelmi szervezeteket kell létrehozniuk. Ehhez a TDDSZ-ben találtak partnerre.

Szervezet Neve:Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Rövidített név:TDDSZ
Cégjegyzékszám:01-02-0000454
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 947
Székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 32-36 . D. ép . 2.
Fő tevékenysége:9120 Szakszervezeti tevékenység
Nyilvántartási szám:Fővárosi Bíróság Pk. 60375/1989
SzámlaszámOTP 11705008-20109943-00000000
Adószám:19005429-1-42

Képviseletre jogosult:Kőrösi Gábor
Beosztása:elnök