ATK TAKI és NÖVI dolgozóinak közös levele Dr. Gulyás Balázs HUN-REN elnök részére

Dr. Gulyás Balázs
HUN-REN Elnök
1052 Budapest, Piarista utca 4.

2024. február 28.

Tisztelt Elnök Úr!

A HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont két nagy múltú, nemzetközileg ismert és számontartott intézete (Növényvédelmi Intézet, Talajtani Intézet) régebbi hibás döntések és mulasztások eredményeként, példa nélküli helyzetbe került. A két intézet Herman Ottó úti kutatótömbjeit, amelyek már több mint 100 éve otthont adnak ezen szakterületek kutatásainak a „fejünk fölül” és tudtunk nélkül az egész teleppel együtt átadták a MATE-nek (2020. évi CXLII. törvény a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról).
Az új tulajdonos ismert szándéka az egész ingatlan-együttes eladás útján történő értékesítése, ezért mindent megtesz a két intézet eltávolítása érdekében. A fenntartónak ilyen esetben kötelessége lenne egy másik, megfelelő méretű és műszaki színvonalú ingatlant biztosítani, ám a mi esetünkben ez nem így történik. Közös célunk az eddig elért tudományos eredmények, adatbázisok megőrzése, fenntartása és tovább fejlesztése, nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése és innováció folytatása. Ehhez jelenleg a feltételek biztosítottak, azonban az új működési helyszínként szóba jöhető, eddig más célra használt ingatlanok mérete és leromlott állapota ezt nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben tennék lehetővé, előre vetítve a nagyfokú létszámcsökkenést és a tudományos színvonal esésének veszélyét. Úgy gondoljuk, hogy a fenntartó és az érintett intézetek érdeke is azt diktálja, hogy a kutatómunka zavartalanul folyhasson a jelenlegi telephelyeken mindaddig, amíg teljesen el nem készül az új telephely, ahol zökkenőmentesen lehet a tevékenységeket tovább folytatni.

A HUN-REN ATK (Agrártudományi Kutatóközpont) dolgozóiként a következő kérdésekkel fordulunk Önhöz – mint az intézményhálózat fenntartójához, irányítójához és működtetőjéhez:

  1. Mi indokolja azt, hogy a TAKI és NÖVI intézeteknek ki kell költözniük a Herman Ottó úti ingatlanból? Tudomásunk szerint a MATE-nak nincs jogalapja arra, hogy minket kiköltözésre kényszerítsen, semmilyen határozott idejű szerződés az ATK és a MATE között nem köttetett. Mint közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású egyetem, a MATE felelősséggel tartozik a 2020-as törvény által a részére juttatott ingatlanokban működő közintézmények zavartalan működésének biztosításáért. Az évtizedek óta az ingatlanokban működő intézményektől méltányos kártalanítás és a működésükhöz létfontosságú ingatlanok biztosítása nélkül a költözés nem elvárható.
  2. A HUN-REN illetve korábban az ELKH miért nem járt el az általa irányított és fenntartott ATK érdekeit érvényesítve a Herman Ottó úti ingatlan ügyében a MATE-vel szemben? Folytatott-e tárgyalásokat a HUN-REN az intézetek helyben maradásának érdekében? Ha igen, és ezek eredménytelennek bizonyultak, terveznek-e jogi lépéseket tenni a MATE-val szemben?
  3. Mi indokolja azt, hogy a Herman Ottó úti ingatlanból gyorsított ütemben kell kiköltözniük az intézeteknek? Tudjuk, hogy a költözés és a felújítás költsége meg fogja haladni a közbeszerzési értékhatárt, így az erőltetett, gyorsított ütemi költözés során, amint elértük a közbeszerzési értékhatárt le kell állni, meg kell várni a még csak meg sem tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatását. Ráadásul az irodai munka és a labormunka általában nem választható el élesen, így a több ütemben tervezett költözés során hosszabb leállásokkal kell számolni a kutatómunkában.
  4. Mi indokolja a NÖVI MTA tulajdonában lévő, Julianna majori telephelyének (1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.) kiköltöztetését, figyelemmel arra, hogy nem tudunk semmilyen hivatalos szakvéleményről, amely ezt a lépést indokolná?
  5. Amennyiben az intézetek kiköltözése megtörténik, akkor a HUN-REN az ideiglenes elhelyezési helyszínen megszabott ingatlan bérleti díjjal megemelt összeget fog-e biztosítani az intézetek költségvetésében mindaddig, amíg meg nem épülnek a végleges elhelyezést szolgáló kutatótömbök?
    Kérjük, hogy írásos válaszát szíveskedjen elküldeni a Kutatóközpont főigazgatójának, igazgatóinak és üzemi tanács elnökeinek és a TDDSZ elnökének, valamint kérjük, hogy egy fórum keretében ismertesse álláspontját a kutatóintézet dolgozóival a fenti kérdésekben.
    Amíg a két kutatóhely számára a színvonalas kutatási tevékenység végzését lehetővé tévő ingatlanba történő áthelyezés kérdése az intézetek számára is megnyugtató módon le nem zárul, a költözés gyakorlati végrehajtásában való közreműködésünk nem várható el.

Tisztelettel,

A HUN-REN ATK TAKI és NÖVI dolgozói

A levél tartalmával írásos nyilatkozat formájában 102 számú dolgozó egyetértett.

A két intézetben dolgozók száma nagyjából: 166

Levelet kapják még:
HUN-REN Vezérigazgatója (Jakab Roland)
HUN-REN Irányító testület tagjai (Prof. Dr. Ádám Veronika, Prof. Dr. Bollobás Enikő, Prof. Dr. Charaf Hassan, Jakab Roland, Prof. Dr. Kovács Melinda Beatrix, Prof. Dr. Szabó Gábor, Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár)
HUN-REN Tanácsadó Testület (Prof. Em. Alexander J.B. Zehnder, Prof. Nam-Joon Cho, Prof. Chantal Delsol, Prof. Steve Evans, David P. Goldman, Prof. Michael Kaschke, Prof. Lam Khin Yong, Prof. Módy István, Prof. Richard G. Pestell, Melanie Seymour)
Kontschán Jenő HUN-REN ATK főigazgató, és NÖVI igazgató
Pásztor László HUN-REN ATK TAKI igazgató
Fodor Nándor HUN-REN ATK MGI igazgató
ATK TAKI Üzemi Tanács
ATK NÖVI Üzemi Tanács
ATK MGI Üzemi Tanács

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük